Léčba akutních respiračních virových infekcí a spalniček Isoprinosinem – Novinky pro praktické lékaře

2. 10. 2018

Akutní respirační infekce (ARI) představují závažný medicínský a společenský problém, protože každoročně onemocní 15 až 20 % běžné populace. ARI jsou navíc celosvětově velmi častou příčinou mortality zvláště ve vyšších věkových kohortách a/nebo u osob se základním chronickým onemocněním.

Úvod

Současná prevence ARI zahrnuje jen očkování proti nejčastějšímu virovému původci (chřipce) a nemá vůbec žádný vliv na ostatní virové původce respiračních infekcí, jako jsou RS viry, adenoviry, rhinoviry, parainfluenzaviry a další. Tito ostatní původci dohromady představují po chřipkových virech 40–60 % všech virových respiračních infekcí.

Dostupná specifická antivirotika působí opět jen na chřipkové viry, např. amantadin a rimantadin brání uvolnění nukleové kyseliny viru blokádou iontového kanálu viru tzv. M2-proteinu. Naproti tomu oseltamivir a zanamivir patří mezi inhibitory chřipkové neuraminidázy, která je potřebná pro uvolnění nových chřipkových virionů, a také nemají vliv na nechřipkové virové původce.

Proto pro všechny osoby, které trpí virovou respirační infekcí (nejčastějšími příznaky jsou horečka a suchý dráždivý kašel), může být velmi dobrou volbou užívání Isoprinosine, který lze nasadit souběžně i s běžnými symptomatickými léky (antipyretika, antitusika, mukolytika atd.).

Imunomodulační účinky Isoprinosine na imunitní systém v případě virových (třeba i respiračních) infekcí

Isoprinosine (inosinum pranobexum) je antivirotikum, které nepůsobí antiviroticky přímo, ale má imunomodulační účinek. Je schválen v několika zemích k léčbě různých akutních nebo chronických virových infekcí. Isoprinosine ovlivňuje imunitní systém komplexně, nicméně v zásahu proti virové infekci účinkuje především stimulací pomocných TH1 lymfocytů, což iniciuje maturaci a diferenciaci T lymfocytů a potencuje indukované lymfoproliferativní reakce. Isoprinosine dále moduluje cytotoxicitu T lymfocytů a přirozených zabíječů (NK, natural killers), jejichž počet se výrazně zvyšuje již za 90 min po podání léku a dvojnásobné hodnoty dosahuje již pátý den podání.

Jednoduše řečeno: Isoprinosine (na rozdíl od specifických protichřipkových antivirotik) účinkuje proti jakémukoli viru bez ohledu na to, zda se jedná o viry akutních respiračních infekcí, herpetické viry nebo virus spalniček.

Isoprinosine se podává jak pro léčbu respiračních virových infekcí, tak i pro léčbu spalniček u dospělých, a to v dávce 50 mg/kg hmotnosti pacienta do maximální denní dávky 4 g. Pro dospělého člověka je denní dávka pro léčbu ARI 3–4 g/den (3–4krát denně 2 tablety po 500 mg) po dobu dalších dvou dnů po odeznění všech příznaků, což u ARI bývá obvykle 6–10 dní. Pro léčbu spalniček je vhodná při stejné denní dávce delší léčba, a to 8–16 dnů, většinou jde o 14 dnů. Prakticky to znamená, že pro léčbu ARI postačuje užívat tablety z jednoho balení léku, pro léčbu spalniček je vhodnější využít dvě balení léku.

Isoprinosine může přechodně zvyšovat koncentraci kyseliny močové v séru a v moči, zejména u mužů a starších osob obojího pohlaví. Hodnoty však obvykle nepřesahují meze normálních hodnot (tj. 0,18–0,42 mmol/l). Zvýšení hladiny kyseliny močové je způsobeno odbouráváním inosinové složky přípravku jako přirozeného purinu u lidí na kyselinu močovou. Přípravek by proto neměl být podáván pacientům s diagnózou dny.

Studie s Isoprinosine pro léčbu ARI v ČR a na Slovensku

V ČR a SR byla provedena studie, která porovnávala účinnost a bezpečnost Isoprinosine v porovnání s placebem u pacientů s klinicky diagnostikovaným onemocněním podobným chřipce, včetně pacientů s laboratorně potvrzenými případy akutní respirační virové infekce.

Celkem 463 pacientů zařazených ve studii bylo náhodně rozděleno na dvě poloviny; pro léčbu Isoprinosine (n = 231) a placebem (n = 232). Studie byla randomizovaná, dvojitě zaslepená a multicentrická.

Primárním cílem účinnosti bylo ovlivnění času potřebného k vymizení všech symptomů podobných chřipce, které byly přítomné při zahájení léčby.

Rozdíl v čase potřebný k vymizení všech symptomů podobných chřipce mezi oběma skupinami (Isoprinosine x Placebo) nebyl sice statisticky významný, ale u pacientů léčených Isoprinosine bylo rychlejší vymizení chřipce podobných symptomů v porovnání s placebem – Hazard Ratio = 1,175; (95 % CI: 0,806–1,714). P-hodnota = 0,324. Protože jsme si byli vědomi výrazného ovlivnění imunitního systému jeho stárnutím a obezitou, provedli jsme ještě analýzy v podskupinách.

V analýze podskupiny pacientů mladších 50 let byl rozdíl mezi sledovanými skupinami již statisticky významný, především u těch, kteří neměli základní chronické onemocnění dýchacího systému, a u neobézních osob
(BMI < 30 kg/m2). Isoprinosine byl v léčbě velmi dobře tolerován a nebyla hlášena žádná závažná nežádoucí reakce, jež by byla v přímém vztahu s aplikovaným léčivem.

Závěr

Výsledky mezinárodní studie potvrdily dobrou klinickou účinnost Isoprinosine ve srovnání s placebem u zdravých neobézních osob mladších 50 let s klinicky diagnostikovaným virovým onemocněním podobným chřipce.

Isoprinosine působí proti širokému spektru virů respiračních onemocnění a je účinný také u antigenních mutací chřipkových virů i v rámci jedné sezóny, což je obrovská výhoda oproti chřipkové vakcíně.

Isoprinosine je v průběhu sezóny akutních respiračních infekcí vhodným lékem pro léčbu virových onemocnění podobných chřipce.

Ve stejné denní dávce jako u ARI je Isoprinosine možné užívat též k léčbě spalniček, jen doba léčby bývá asi dvakrát delší, než je léčba ARI.

Stimulace nespecifické imunitní odpovědi (především NK buněk) i specifické celulární imunitní odpovědi vede ke kratší době s příznaky onemocnění a k rychlejší rekonvalescenci. Vzhledem ke svému odlišnému mechanismu účinku může být Isoprinosine podáván zároveň s antibiotiky, antivirotiky i běžnými symptomatickými léky.

prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

Pracoviště tropické a cestovní medicíny IPVZ v Praze, Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové.

Zdroje:

  1. Rumel Ahmed S, Newman AS, O'Daly J, Duffy S, Grafton G, Brady CA, John Curnow S, Barnes NM, Gordon J.: Inosine Acedoben Dimepranol promotes an early and sustained increase in the natural killer cell component of circulating lymphocytes: A clinical trial supporting anti-viral indications. Int Immunopharmacol. 2017 Jan; 42: 108-114.
  2. Beran J., Šalapová E., Špajdel M.; Isoprinosine Study (EWO ISO-2014/1) Team. Inosine pranobex is safe and effective for the treatment of subjects with confirmed acute respiratory viral infections: analysis and subgroup analysis from a Phase 4, randomised, placebo-controlled, double-blind study. BMC Infect Dis 2016 Nov 7; 16 (1): 648.
  3. SPC Isoprinosine. Dostupné zde: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0162748&tab=texts Přístup dne 17. 02. 2018
  4. Isoprinosine je bezpečný a účinný v léčbě pacientů s akutní respirační virovou infekcí. MeDitorial. Dostupné zde: http://www.prolekare.cz/hpv-condylomata-ari-novinky/isoprinosin-je-bezpecny-a-ucinny-v-lecbe-pacientu-s-akutni-respiracni-virovou-infekci-7726


Štítky
Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se