Vliv hyperglykemie na hojení operační rány

27. 11. 2011

Infekce operační rány je dobře známou příčinou morbidity. Představuje třetí nejčastější formu nozokomiální infekce. Pro tuto chirurgickou komplikaci může být nezávislým prediktivním faktorem pooperační hyperglykemie. Lékaři z Albany Medical College vycházeli ze zkušeností s pacienty trpícími onemocněním diabetes mellitus, kteří jsou více náchylní k infekcím.

Infekce operační rány je dobře známou příčinou morbidity. Představuje třetí nejčastější formu nozokomiální infekce. Pro tuto chirurgickou komplikaci může být nezávislým prediktivním faktorem pooperační hyperglykemie. Lékaři z Albany Medical College vycházeli ze zkušeností s pacienty trpícími onemocněním diabetes mellitus, kteří jsou více náchylní k infekcím. Hyperglykemie je však spojena s větší morbiditou a mortalitou i u pacientů, kteří diabetem netrpí.

Lékaři se zaměřili na celkem 2090 pacientů podstupujících operační výkon v letech 2006-2009 v místním operačním centru. Primární cíl studie byl výskyt pooperačních infekcí rány. Hodnoty pooperační glykemie byly dostupné u 1561 pacientů (74,7 %), z toho u 803 (51,4 %) pak byla změřena v prvních 12 hodinách po operaci. Infekce operační rány se objevila celkově u 7,42 % pacientů – jmenovitě u 14,11 % pacientů s operací v oblasti tlustého střeva a rekta, u 10,32 % pacientů podstupujících vaskulární operace a u 4,36 % ostatních pacientů. U pacientů podstupujících běžný operační výkon byly signifikantními univariantními prediktory infekcí rány stoupající věk, stupeň naléhavosti operace, anesteziologické riziko (třída P3-P5 podle ASA), operační čas, transfuze více než 2 jednotek erytrocytů, předoperační glykemie vyšší než 10 mmol/l, diabetes mellitus a pooperační glykemie. Glykemie nebyla významná v multivariantní analýze. Po dalším zaměření analýzy na pooperační glykemii zůstala signifikantní pouze narůstající glykemie. Subanalýzou se ukázalo, že glykemie vyšší než 7,7 mmol/l byla pro pacienty s operací v kolorektální oblasti jediným významným faktorem infekce rány (odds ratio 3,2). U pacientů s vaskulárními operacemi bylo riziko rozvoje infekce operační rány 1,8krát vyšší než u jiných pacientů. Operační čas a diabetes mellitus byly pro vaskulární operace jedinými významnými rizikovými faktory, zatímco pooperační glykemie nikoliv. Podle autorů může být pooperační hyperglykemie nejdůležitějším rizikovým faktorem infekcí operační rány a agresivní časná kontrola glykemie jak před operací, tak v jejím průběhu a hlavně po operaci může redukovat jejich výskyt. Jako hraniční pooperační glykemii autoři uvádějí právě 7,7 mmol/l.

Jisté omezení této studie představuje retrospektivní zpracování dat a provedení pouze v jediném operačním centru, což může být problematické pro zobecnění výsledků. Pouze další studie proto mohou ukázat, zda tato terapií ovlivnitelná proměnná je skutečným rizikovým faktorem pro komplikace hojení operačních ran.

(eza)

Zdroj: Ata A, et al. Postoperative Hyperglycemia and Surgical Site Infection in General Surgery Patients. Arch Surg 2010;145(9):858-864. Doi:10.1001/archsurg.2010.179Štítky
Dětská chirurgie Chirurgie všeobecná Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se