Účinnost kompresní terapie u pacientů s bércovými vředy

8. 11. 2022

Bércovými vředy trpí až 2 % populace. Standardní léčbou vředů žilní etiologie je komprese. Níže prezentovaná francouzská studie, jejíž výsledky byly čerstvě publikovány v International Journal of Angiology, zkoumala její účinnost a bezpečnost u pacientů s vředy smíšené (arteriovenózní) etiologie.

Metodika a průběh studie, sledovaná populace

Do prospektivní studie, která probíhala od září 2018 do května 2019 na cévní chirurgii v univerzitní nemocnici v Caen, bylo zařazeno celkem 32 pacientů (56 % mužů; 37,5 % diabetiků; průměrný věk 80 let) s bércovými vředy smíšené (arteriovenózní) etiologie.

Kritéria zařazení do studie byla následující:

  • věk ≥ 18 let
  • bércový vřed trvající minimálně 4–6 týdnů
  • index kotník-paže (ABI) < 0,9 nebo index palec-paže (TBI) < 0,7
  • známky chronické žilní insuficience dle dopplerovského vyšetření

Kompresní terapie byla nastavena dle hemodynamických parametrů následovně:

  • ABI ≥ 0,9, TBI < 0,7 a palcový tlak ≥ 50 mmHg: neelastická komprese
  • ABI mezi 0,9 a 0,8: elastická komprese 40 mmHg
  • ABI mezi 0,8 a 0,6 a TBI ≥ 0,7: elastická komprese 30 mmHg
  • ABI mezi 0,8 a 0,6 a TBI mezi 0,7 a 0,6: elastická komprese 20 mmHg
  • ABI mezi 0,8 a 0,6 a TBI mezi 0,6 a 0,5: neelastická komprese
  • ABI mezi 0,8 a 0,6 a TBI < 0,5: vyloučení ze studie

Primárním sledovaným parametrem byla transkutánní tenze kyslíku (TcpO2; marker prokrvení pokožky) po 1 měsíci kompresní terapie měřená sondou na hřbetu nohy mezi prvním a druhým interdigitálním prostorem. Dále byly hodnoceny kvalita života (dle dotazníku Short-Form 36-Item), compliance s terapií a velikost bércového vředu.

Výsledky

Průměrné hodnoty hemodynamických parametrů byly následující: ABI 0,86 ± 0,18 mmHg; TBI 0,25 ± 0,12 mmHg. Bércový vřed byl pacientům diagnostikován průměrně 48 měsíců před vstupem do studie. U 7 z nich byla indikovaná kompresní terapie o tlaku 20 mmHg, u 1 o tlaku 30 mmHg, zbytek (n = 24) byl indikován k neelastické kompresi.

Bylo pozorováno signifikantní zvýšení TcpO2 po 1 měsíci kompresní terapie (51,2 ± 15,05 mmHg) v porovnání se vstupem do studie (49,3 ± 13,01 mmHg; p = 0,025). Průměrná velikost bércového vředu před kompresní terapií činila 49 ± 102 cm2 a po 1 měsíci terapie 37 ± 94 cm2, což odpovídá zmenšení plochy o 12 ± 8 cm2 (p < 0,001). Pacienti navíc udávali zmírnění bolesti. Celkem 75 % z nich dodržovalo nastavenou terapii 6−7 dní v týdnu.

Závěr

Kompresní terapie přizpůsobená hemodynamickým parametrům (ABI a TBI) vedla u pacientů s bércovými vředy smíšené etiologie ke zvýšení transkutánní tenze kyslíku (jakožto markeru prokrvení pokožky), zmenšení plochy vředů i zmírnění bolesti.

(mafi)

Zdroj: Elhomsy S., Chrusciel J., Sanchez S. et al. Clinical efficacy and safety of long-term compression in patients with mixed arterial and venous etiology ulcers in the leg. Int J Angiol 2022; 32 (1): 34–39, doi: 10.1055/s-0041-1735204.Štítky
Dermatologie Dětská chirurgie Diabetologie Chirurgie cévní Chirurgie všeobecná Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se