Dopad kouření na pooperační hojení ran

1. 4. 2020

Moderní chirurgie se snaží zkracovat pooperační hospitalizaci rychlejším hojením následků operace. Díky zásadám asepse a antisepse se v dnešní době výrazně zlepšilo hojení ran a snížil se i výskyt infekčních komplikací. Kouření však rekonvalescenci významně prodlužuje. Přinášíme výsledky nové studie, která srovnává hojení ran u kuřáků a nekuřáků.

Metody studie

Výzkumníci shromáždili 140 kohortních studií zabývajících se pooperačním hojením ran dostupných v elektronických databázích, přičemž celkem obsahovaly 479 150 pacientů. Výzkumy pocházely z celého světa, ze všech druhů chirurgických specializací. 24 studií (47 764 pacientů) se přímo zabývalo porovnáním hojení ran u bývalých kuřáků a pacientů, kteří nikdy nekouřili. Dalších 20 studií (40 629 pacientů) porovnává hojení ran u bývalých a současných kuřáků. Polovina studií definuje bývalého kuřáka abstinencí s mediánem 4 týdny před operací, druhá polovina pojem bývalý kuřák nijak necharakterizovala.

Krátkodobé pooperační komplikace

Do krátkodobých pooperačních komplikací patří nekróza, dehiscence, infekce rány a jiné nespecifické komplikace. Nekrózou ran se zabývalo 19 studií zahrnujících 7 616 pacientů, nejčastěji z chirurgie prsu. Nekrózy v ráně po mastektomii byly 4× častější u kuřáků, podobné výsledky přišly i z ostatních chirurgických odvětví. Podobně dopadla analýza dehiscence ran, v tomto případě v 18 studiích měli kuřáci opět častější komplikace než nekuřáci. Nikoho asi nepřekvapí, že velmi podobně dopadla i kategorie infekcí v ráně, zde z 51 studií opět vyšli mnohem hůře kuřáci.

Dlouhodobé pooperační komplikace

Do této kategorie spadají hernie v ráně, píštěle a komplikace při hojení kostí. 9 studií se zabývalo rekurentními inguinálními herniemi, opět s mnohem větší frekvencí výskytu u pacientů kuřáků. V případě hojení kostí u kuřáků často docházelo k tomu, že nedošlo k zahojení a zacelení kostní diskontinuity.

Závěr

I když se hojení ran u pacientů, kteří vydrželi nekouřit i v rámci pooperační péče, výrazněji zlepšilo, stále nedosahovalo takových výsledků jako u pacientů, kteří nikdy nekouřili. Zároveň u nich došlo pouze ke zlepšení prevence raných infekcí, ale na ostatní pooperační komplikace abstinence neměla vliv. Je důležité, aby pacienti alespoň 4 týdny před operací zanechali kouření, a nejlépe, aby v životě bez cigarety pokračovali i nadále.

(holi)

Zdroj: Lars Tue Sørensen. The Clinical Impact of Smoking and Smoking Cessation: A Systematic Review and Meta-analysis. Arch Surg/Vol 147 (No. 4), Apr 2012.Štítky
Dětská chirurgie Chirurgie všeobecná Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se