Dopad kouření na pooperační hojení ran

1. 4. 2020

Moderní chirurgie se snaží zkracovat pooperační hospitalizaci rychlejším hojením následků operace. Díky zásadám asepse a antisepse se v dnešní době výrazně zlepšilo hojení ran a snížil se i výskyt infekčních komplikací. Kouření však rekonvalescenci významně prodlužuje. Přinášíme výsledky nové studie, která srovnává hojení ran u kuřáků a nekuřáků.

Metody studie

Výzkumníci shromáždili 140 kohortních studií zabývajících se pooperačním hojením ran dostupných v elektronických databázích, přičemž celkem obsahovaly 479 150 pacientů. Výzkumy pocházely z celého světa, ze všech druhů chirurgických specializací. 24 studií (47 764 pacientů) se přímo zabývalo porovnáním hojení ran u bývalých kuřáků a pacientů, kteří nikdy nekouřili. Dalších 20 studií (40 629 pacientů) porovnává hojení ran u bývalých a současných kuřáků. Polovina studií definuje bývalého kuřáka abstinencí s mediánem 4 týdny před operací, druhá polovina pojem bývalý kuřák nijak necharakterizovala.

Krátkodobé pooperační komplikace

Do krátkodobých pooperačních komplikací patří nekróza, dehiscence, infekce rány a jiné nespecifické komplikace. Nekrózou ran se zabývalo 19 studií zahrnujících 7 616 pacientů, nejčastěji z chirurgie prsu. Nekrózy v ráně po mastektomii byly 4× častější u kuřáků, podobné výsledky přišly i z ostatních chirurgických odvětví. Podobně dopadla analýza dehiscence ran, v tomto případě v 18 studiích měli kuřáci opět častější komplikace než nekuřáci. Nikoho asi nepřekvapí, že velmi podobně dopadla i kategorie infekcí v ráně, zde z 51 studií opět vyšli mnohem hůře kuřáci.

Dlouhodobé pooperační komplikace

Do této kategorie spadají hernie v ráně, píštěle a komplikace při hojení kostí. 9 studií se zabývalo rekurentními inguinálními herniemi, opět s mnohem větší frekvencí výskytu u pacientů kuřáků. V případě hojení kostí u kuřáků často docházelo k tomu, že nedošlo k zahojení a zacelení kostní diskontinuity.

Závěr

I když se hojení ran u pacientů, kteří vydrželi nekouřit i v rámci pooperační péče, výrazněji zlepšilo, stále nedosahovalo takových výsledků jako u pacientů, kteří nikdy nekouřili. Zároveň u nich došlo pouze ke zlepšení prevence raných infekcí, ale na ostatní pooperační komplikace abstinence neměla vliv. Je důležité, aby pacienti alespoň 4 týdny před operací zanechali kouření, a nejlépe, aby v životě bez cigarety pokračovali i nadále.

(holi)

Zdroj: Lars Tue Sørensen. The Clinical Impact of Smoking and Smoking Cessation: A Systematic Review and Meta-analysis. Arch Surg/Vol 147 (No. 4), Apr 2012.Štítky
Dětská chirurgie Chirurgie všeobecná Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se