Diabetici z Indie a menší prevalence neuropatie ve srovnání s Evropany

31. 8. 2010

Podle zprávy uveřejněné online v odborném časopise Diabetes care mají pacienti indo-asijského původu nižší prevalenci periferní a autonomní neuropatie než ti, kteří pocházejí z Evropy. Indo-asiaté patří přitom mezi skupinu nejvíce ohroženou diabetem 2. typu.

Podle zprávy uveřejněné online v odborném časopise Diabetes care mají pacienti indo-asijského původu nižší prevalenci periferní a autonomní neuropatie než ti, kteří pocházejí z Evropy. Indo-asiaté patří přitom mezi skupinu nejvíce ohroženou diabetem 2. typu. V Anglii má tato skupina čtyřikrát vyšší prevalenci diabetu než obecná populace.

Podíl komplikací u diabetiků, včetně bércových vředů, je v Anglii podstatně menší u Asiatů než u Evropanů. Pravděpodobně je to způsobeno nižším výskytem neuropatií, dovozuje hlavní autorka studie doktorka Caroline Abbott z univerzity v Manchesteru a její kolegové.

Pro ověření těchto faktů byla uskutečněna průřezová studie u pacientů s diabetem, kde byly porovnávány symptomy a míra neuropatie u 180 Asiatů a 180 Evropanů stejného věku a pohlaví. Lékaři dále porovnávali kvalitu autonomních funkcí, nervových přenosů, periferní vaskulární funkce a další potenciální rizikové faktory.

Známky neuropatie byly více přítomné u skupiny Evropanů (20 %) než Indo-asiatů (15 %), ačkoliv rozdíl nebyl statisticky signifikantní. Nebyly shledány žádné rozdíly mezi udávanými symptomy. Indo-asiati ovšem udávali méně klaudikací anebo měli abnormální tlakový index kotník/paže (ABPI – ankle-brachial pressure index). Měli také vyšší hodnoty transkutánního kyslíku (TCpO2). Úprava výsledků vzhledem k výšce, hladině tuků, kuřáctví nebo hladině glykovaného hemoglobinu rozdíly neovlivnila.

Indo-asiati měli také lepší průměrná Z-skóre rychlosti nervových přenosů než Evropané, což by mohlo být vysvětleno jejich nižší výškou, méně lety kouření a vyššími hladinami TCpO2 (p = 0,2). Méně prevalentní byla mezi Indo-asiaty také neuropatie tenkých vláken (32 % oproti 43 %). To je vysvětlováno rozdíly mezi ABPI a TCpO2.

Závěrem lze říci, že Asiaté s onemocněním diabetu 2. typu jsou podstatně méně postiženi neuropatií než Evropané, přestože jsou vystaveni tradičním rizikovým faktorům. Menší riziko neuropatie je vysvětlováno lepší mikrovaskularizací a může mít za následek i snížené riziko vzniku bércových vředů.

(skl)

Zdroj: Abbott CA. Diabetes Care. 2010; 33 (6): 1325–1330.Štítky
Dětská chirurgie Chirurgie všeobecná Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se