Canadian Bandaging Trial – porovnání dvou typů kompresivní bandáže u bércových vředů

18. 3. 2012

Dobrou zprávou pro pacienty s bércovými vředy a jejich lékaře je výsledek kanadské studie, který jim ponechává možnost výběru mezi dvěma typy kompresivní bandáže – čtyřvrstvým obvazem a krátkotažnou bandáží. Oba typy bandáže se ukázaly jako stejně účinné.

Dobrou zprávou pro pacienty s bércovými vředy a jejich lékaře je výsledek kanadské studie, který jim ponechává možnost výběru mezi dvěma typy kompresivní bandáže – čtyřvrstvým obvazem a krátkotažnou bandáží. Oba typy bandáže se ukázaly jako stejně účinné.

Do otevřené multicentrické randomizované kontrolované studie s paralelními skupinami byli zařazeni pacienti starší 18 let bez kognitivního deficitu, s bércovým vředem žilní etiologie o průměru ≥ 0,7 cm přítomným nejméně 1 týden, s indexem tlaku kotník/paže ≥ 0,8, kteří neměli léčený diabetes mellitus ani u nich dříve neselhala léčba jedním z hodnocených typů bandáže. Pacienti byli poučeni podle standardizovaného protokolu a randomizováni buď k aplikaci čtyřvrstvého obvazu, nebo krátkotažné bandáže. Sledování probíhalo do vyhojení vředu, nejdéle však 30 měsíců. Primárním sledovaným parametrem byla doba do zhojení referenčního bércového vředu, sekundární sledované parametry zahrnovaly výskyt recidiv, kvalitu života související se zdravotním stavem a bolest.

Zařazeno bylo 424 osob (215 do skupiny se čtyřvrstvým obvazem a 209 do skupiny s krátkotažnou bandáží). Průměrná doba do vyhojení vředu byla 62 dní ve skupině se čtyřvrstvým obvazem a 77 dní ve skupině s krátkotažnou bandáží. Mezi skupinami nebyl statisticky významný rozdíl v době do zhojení vředu (p = 0,98) ani ve výskytu recidiv (p = 0,345). Rozdíl mezi oběma typy bandáže v době do zhojení vředu nebyl statisticky významný ani po úpravě na významné kovarianty (p = 0,77). Po 3 měsících sledování se skupiny nelišily ani ve výskytu bolesti (bez bolesti bylo 22,7 % pacientů ve skupině se čtyřvrstvým obvazem a 26,7 % ve skupině s krátkotažnou bandáží, p = 0,335) či hodnocené kvalitě života (p = 0,675).

Canadian Bandaging Trial ukázala, že u správně poučených pacientů s bércovým vředem neovlivní volba typu bandáže (čtyřvrstvý obvaz nebo krátkotažná bandáž) dobu do zhojení vředu, výskyt recidiv, bolesti ani kvalitu života.

(zza)

Zdroj: Harrison M. B., Vandenkerkhof E. G., Hopman W. M., et al. The Canadian Bandaging Trial: Evidence-informed Leg Ulcer Care and the Effectiveness of Two Compression Technologies. BMC Nurs. 2011 Oct 13; 10 (1): 20. [Epub ahead of print]Štítky
Dětská chirurgie Chirurgie všeobecná Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se