Bezpečnost a účinnost podtlakové terapie u akutních infikovaných ran

4. 5. 2020

Podtlaková terapie (Negative Pressure Wound Therapy, NPWT) je po celém světě rozšířeným způsobem péče o rány. Spočívá ve vytvoření lokálního podtlaku v ráně a mezi její největší přednosti patří vlhké hojení rány v uzavřeném prostředí, postupné zmenšování objemu rány vtahováním okrajů, průběžný odvod exsudátu a tkáňového moku a podpora granulace.

NPWT se zatím využívá hlavně v terapii všech typů neinfikovaných ran, údaje o jejím využití u akutních kontaminovaných ran chybí. I přes nedostatek informací ale její využití i v této oblasti postupně stoupá.

Studie publikovaná v únoru 2013 v časopise International Wound Journal se proto zabývá retrospektivním zhodnocením bezpečnosti a účinnosti podtlakové terapie u akutních kontaminovaných ran. Do studie bylo zahrnuto 86 po sobě jdoucích pacientů s celkem 97 akutními infikovanými ránami. Všechny rány byly třídy IV na základě klasifikace chirurgických ran Amerického střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (US Center for Disease Control), jednalo se tedy o rány s příznaky infekce. Kritéria sepse byla splněna u 78 pacientů (91 %). Všichni pacienti byli léčeni NPWT. Během studie byl sledován typ rány, její lokalizace, stupeň destrukce tkání, přítomnost infekce, velikost rány, načasování iniciální NPWT, způsob a délka hojení a komorbidity pacienta. V celkovém hodnocení pak autory zajímala hlavně délka léčby do uzavření rány, ev. neúspěšnost léčby a smrt pacienta.

Z celkových 97 ran bylo 41 (42 %) na trupu a 56 (58 %) na končetinách. Nekróza tkáně byla přítomna v 84 (87 %) případech, infekce potom u 86 (89 %) ran. Průměrná plocha rány byla 619 cm2, průměrný objem 786 cm3. Střední doba do uzavření rány byla 17 dnů s mediánem 10 dní. U 73 (92 %) ran nedošlo k opětovnému otevření po ukončení léčby. Během studie bylo zaznamenáno 6 úmrtí (7 % pacientů), žádné úmrtí ale nebylo v souvislosti s léčbou NPWT.

Na základě zjištění výše zmíněné studie se zdá použití NPWT bezpečné a účinné i v léčbě akutních infikovaných ran, včetně pacientů s příznaky sepse. Je ale potřeba doplnit na toto téma další podrobnější studie.

(epa)

Zdroj: Shweiki E., Gallagher K. E. Negative pressure wound therapy in acute, contaminated wounds: documenting its safety and efficacy to support current global practice. International Wound Journal 2013; 10: 13–43; doi: 10.1111/j.1742-481X.2012.00940.xŠtítky
Dětská chirurgie Chirurgie všeobecná Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se