Analgetické účinky při použití Ringerova roztoku v managementu hojení ran

25. 2. 2022

Bolest vznikající následkem kožních defektů různé etiologie znamená pro pacienta velmi nepříjemný dyskomfort. Pomoci při řešení tohoto problému však může například ošetřování rány pomocí Ringerova roztoku a používání primárního krytí, kde je obsažen − mimo jiné z důvodu udržování stálého vlhkého prostředí v ráně.

Ringerův roztok a jeho použití při hojení ran

Ringerův roztok je izotonický roztok elektrolytů označovaný jako R1/1. Obsahuje chloridy sodný, draselný a vápenatý v koncentracích odpovídajících krevní plazmě. Indikovaný je zejména v infuzním podání pro krátkodobou náhradu tekutin při izotonické dehydrataci a při obnově iontové rovnováhy. Vzhledem ke svému fyziologickému složení se používá také k vnějšímu podání při léčbě ran − při oplachování a jako součást krytí při vlhkém hojení.

Klinické studie naznačují, že ošetření ran pomocí krytí obsahujícího izotonický roztok může poskytovat úlevu od perzistující bolesti, zejména díky své schopnosti stále udržovat vlhké prostředí rány. Jednou z funkcí krytí je ochrana rány před nežádoucím třením. Roztok posiluje funkci ochranné bariéry tím, že mezi primárním a sekundárním krytím je stále přítomná tekutina, jež pokrývá nervová zakončení defektu a eliminuje tření.

Vlhké prostředí je nezbytné pro proces hojení a následně podporu produkce nové tkáně. Díky těmto pochodům má rána neustále ideální teplotu pro hojení. Vlhké prostředí rány může zajistit efektivnější získávání leukocytů, které plní svou úlohu v rámci fagocytózy a také uvolňují přirozené látky snižující pocit bolesti.

Ringerův roztok má dále vliv na tvorbu exsudátu a jeho pH. Exsudát obsahuje velké množství prozánětlivých cytokinů, jejichž vysoká hladina v ráně brání hojení. Při použití krytí s Ringerovým roztokem dochází k jejich naředění. Přítomnost roztoku v krytí rány také snižuje koncentraci matrixových metaloproteináz (MMP), jež odbourávají proteiny extracelulární matrix. Změna pH spodiny rány má dále vliv na funkci proteinů a glykoproteinů zapojených do reakce na bolest, jako jsou sodíkové a vápníkové kanály.

Poznatky z klinických studií v kostce

403 pacientů trpících chronickou ranou se zúčastnilo multicentrické observační studie, při níž dostávali na ránu krytí obsahující Ringerův roztok po dobu průměrně 1 měsíce. Na začátku studie uvádělo 65 % účastníků střední až silnou bolest, při ukončení léčby jejich podíl klesl na 13 %. Pacienti udávali nízkou bolestivost převazů, 89 % jich hodnotilo převaz vzhledem k bolestivosti jako „dobrý“ nebo „velmi dobrý“.

Další multicentrická studie pracovala se 170 pacienty trpícími chronickou ranou po dobu průměrně 5 měsíců. Ti byli následně ošetřováni krytím s Ringerovým roztokem a sledováni po dobu 8 dnů. Před začátkem sledování pociťovalo středně silnou až silnou bolest 35 % z nich, na konci pak jen 19 %.

Prospektivní otevřená studie hodnotila terapii krytím s Ringerovým roztokem u 221 pacientů s různou etiologií chronické rány po dobu 1 měsíce. Míra výskytu střední až silné bolesti v průběhu pozorování klesla z původních 64 % na 19 %.

Dále je k dispozici řada kazuistik udávajících slibné výsledky při použití krytí s obsahem Ringerova roztoku. Například 74letý pacient bojující s chronickou venózní ulcerací uvedl výrazné zmírnění bolesti na základě aplikace prostředků s obsahem Ringerova roztoku. V případě tržného poranění kůže následkem traumatu u 82letého pacienta byly pozorovány analgetické účinky po aplikaci krytí poskytujícího vlhké prostředí v ráně.

Závěr

Uvedené poznatky z klinických výzkumů vyzdvihují benefity využívání Ringerova roztoku, jenž vykazuje analgetické účinky a podporuje proces hojení nejen udržováním vhodného vlhkého prostředí rány. Tento druh primárního krytí také poskytuje ochranu nervovému zakončení v ráně, pomáhá eliminovat exsudát a podporovat tvorbu leukocytů.

Pacienty udávaná hladina bolesti byla v klinických studiích krytí ran s Ringerovým roztokem nízká. Abychom získali jasnější představu o mechanismech i účinnosti analgetického působení tohoto přípravku, je zapotřebí dalších, rozsáhlejších klinických studií a přímých porovnání s ostatními typy krytí ran.

(kaše)

Zdroj: Colegrave M., Rippon M. G., Richardson C. The effect of Ringer's solution within a dressing to elicit pain relief. J Wound Care 2016; 25 (4): 184−190, doi: 10.12968/jowc.2016.25.4.184. Štítky
Dermatologie Dětská chirurgie Diabetologie Chirurgie cévní Chirurgie všeobecná Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se