Aktuální pohled na profylaktickou podtlakovou terapii ran v praxi očima chirurgů

17. 6. 2022

V časopisu Updates in Surgery byly recentně zveřejněny výsledky průzkumu na téma profylaktické terapie ran kontrolovaným podtlakem, který se uskutečnil mezi švýcarskými chirurgy. Výsledky průzkumu ukazují, jak často je tato terapie využívána, v jakých situacích se k ní obvykle přistupuje a co by mohlo podtlakovou terapii ran do budoucna více zatraktivnit.

Úvod

Profylaktická podtlaková terapie ran (pNPWT) spočívá v tvorbě negativního tlaku na pooperační ránu a jejím cílem je snížit incidenci infekcí v místě chirurgického zákroku a dehiscence laparotomických ran. Přestože tento terapeutický postup doporučuje britský Národní institut pro zdraví a klinickou kvalitu (NICE) a jeho efekt dokládají také metaanalýzy, nejedná se o masivně využívanou metodu. Důvodem může být nedostatek dlouhodobějších poznatků z randomizovaných klinických studií a nákladnost terapie.

Mezinárodní lékařský tým provedl průzkum zabývající se využíváním pNPWT ve švýcarském zdravotnictví. Průzkumu se zúčastnila stovka chirurgů specializujících se na břišní chirurgii, kteří působí v oboru průměrně 16 přes let. 

Vnímání účinnosti pNPWT pohledem z praxe

Aktivní využívání profylaktické podtlakové terapie ran potvrdilo celkem 70 % respondentů, 26 % ji nikdy nevyužilo a 3 % chirurgů od jejího používání ustoupila, když hlavním důvodem byl nedostatečný efekt terapie, zejména s ohledem na incidenci infekcí v místě zákroku. Naopak za účinný způsob prevence těchto infekcí považuje profylaktickou podtlakovou terapii ran 85,7 % respondentů. Efekt pNPWT u dehiscence laparotomických ran konstatovalo 58,6 % oslovených chirurgů, u incizní kýly se jednalo o 20 % respondentů. Malá část zúčastněných chirurgů (4,3 %) potvrdila příznivý vliv podtlakové terapie na vzhled jizvy. Necelých 6 % chirurgů nepozorovalo efekt pNPWT u žádného z uvedených aspektů.

Autoři průzkumu se u tématu efektu pNPWT zabývají otázkou, zda nedostatečná účinnost pozorovaná některými respondenty souvisí se souhrou různých nepříznivých okolností v konkrétních případech, nebo zda by pNPWT mohla být méně účinná u pacientů s méně rizikovými faktory pro komplikované hojení ran či pacientů s komplikovanějším místem aplikace pNPWT. 

Indikace a míra využití metody

Co se týká konkrétního využití pNPWT, většina respondentů (90 %), kteří tento způsob terapie rány využívají, ji aplikuje při střední laparotomii, dále u stomií (30 %), perineálních ran (28,6 %), při Pfannenstielově řezu (23,7 %), incizi v oblasti třísel (22,9 %), subkostálním řezu (18,6 %), McBurneyho řezu (4,3 %) a dalších incizích (25,7 %).

Průzkum se zabýval rovněž otázkou frekvence využívání pNPWT. Z výsledků vyplývá, že 68,6 % chirurgů přistupuje k pNPWT u méně než 10 % svých pacientů. U 10−25 % pacientů využívá podtlakovou terapii 14 % respondentů, u 25−50 % pacientů ji používá 8,6 % oslovených chirurgů a zbývajících 2,9 % chirurgů využívá profylaktickou podtlakovou terapii u 75−100 % pacientů.

Limitující faktory a prostor pro zlepšení

Za hlavní omezující faktor při používání pNPWT respondenti považují finanční náročnost terapie, potíže při aplikaci na některá místa, jako je perineum či bezprostřední blízkost drenů a stomií, a také omezenou mobilitu pacientů využívajících pNPWT. Z těchto poznatků vyplývají různé návrhy na zlepšení této terapie – lepší utěsnění, znovupoužitelnost systému, lepší přizpůsobivost v oblasti perinea, menší rozměry přístroje, lepší finanční dostupnost a možnost kontrolovat ránu přes krytí.

Shrnutí a závěr

Autoři průzkumu konstatují, že profylaktická podtlaková terapie ran je ve švýcarském zdravotnictví široce využívanou metodou, zejména u pacientů se střední laparotomií. Většina oslovených chirurgů ji ovšem aplikuje pouze u malé části pacientů a k jejímu fungování má řadu praktických výhrad a návrhů ke zlepšení. Rozsáhlejší zavedení pNPWT do chirurgické praxe je podle autorů průzkumu podmíněno kvalitními a dlouhodobějšími studiemi, které by přispěly rovněž k lepší specifikaci pacientů profitujících z tohoto typu terapie ran a přesnějšímu hodnocení efektu uvedené léčebné metody.

(pak)

Zdroj: Roos E., Douissard J., Abbassi Z. et al. Prophylactic negative-pressure wound therapy for prevention of surgical site infection in abdominal surgery: a nationwide cross-sectional survey. Updates Surg 2021 Oct; 73 (5): 1983-1988, doi: 10.1007/s13304-021-01017-3.Štítky
Dermatologie Dětská chirurgie Diabetologie Chirurgie cévní Chirurgie všeobecná Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se