Přetrvávající kontrola příznaků při s.c. suplementaci inhibitoru C1 v profylaktické léčbě HAE

14. 11. 2022

Otevřené prodloužení studie COMPACT se subkutánním inhibitorem C1 v profylaxi hereditárního angioedému (HAE) přineslo čerstvé výsledky mimo jiné ohledně vlivu této léčby na frekvenci atak a snížení potřeby záchranné medikace.

Možnosti terapie HAE

Hereditární angioedém daný deficitem inhibitoru C1 (C1-INH) je vzácné genetické onemocnění, které se projevuje epizodami otoků obličeje, končetin, trupu a submukózních tkání gastrointestinálního, genitourinárního či respiračního traktu. Ataky jsou bolestivé a při zasažení horních cest dýchacích mohou být i smrtelné.

Terapie zahrnuje léčbu akutních atak a dlouhodobou profylaxi, jejímž cílem je snížit jejich frekvenci a závažnost. Americká doporučení uvádějí v 1. linii profylaktické léčby tohoto onemocnění suplementaci C1-INH odvozeného z plazmy v i.v. či s.c. formě nebo podávání monoklonální protilátky proti plazmatickému kallikreinu.

Otevřené prodloužení studie COMPACT

Dlouhodobá účinnost profylaktické suplementace C1-INH s.c. u pacientů s HAE byla sledována v otevřeném prodloužení základní studie fáze III s tímto přípravkem nazvané COMPACT (Clinical Studies for Optimal Management of Preventing Angioedema with Low-Volume Subcutaneous C1-Inhibitor Replacement Therapy). Zařazeni byli nemocní s HAE starší 6 let, u nichž došlo během 2 měsíců před zahájením léčby nejméně ke 4 atakám. Jednalo se o pacienty dosud neléčené s.c. C1-INH a o předléčené ze studie COMPACT. Účastníci byli randomizováni k podávání s.c C1-INH v dávce 40 či 60 IU/kg 2× týdně po dobu 52 týdnů. Studie zahrnovala i podskupinu léčenou s.c. C1-INH déle než 12 měsíců.

Primárním sledovaným parametrem byla dlouhodobá bezpečnost. Sekundární sledované parametry účinnosti zahrnovaly frekvenci atak, podíl pacientů s odpovědí na léčbu (definovanou jako ≥ 50% pokles frekvence atak), užívání záchranné medikace, délku trvání atak a počet dní s příznaky angioedému.

Výsledky

Zařazeno bylo 126 pacientů, z nichž 63 užívalo s.c. C1-INH v dávce 60 IU/kg a 63 v dávce 40 IU/kg.

Bezpečnostní profil

Nejčastějším nežádoucím účinkem byla reakce na injekční aplikaci (0,06 příhody na 1 injekci ve skupině s dávkou 60 IU/kg). Objevily se také nazofaryngitida, bolest hlavy a infekce horních cest dýchacích. 99 % nežádoucích příhod bylo nezávažných, 87 % mírných a 97 % jich odeznělo.

Účinnostní profil

Publikovaná práce uvádí výsledky účinnosti u 63 pacientů s dávkou s.c. C1-INH 60 IU/kg (dávka schválená při registraci americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv /FDA/) včetně 24 nemocných, kteří užívali léčbu déle než 1 rok. Z této populace bylo 50,8 % léčeno s.c. C1-INH již v základní studii. Frekvence atak činila během léčby 0,09 za měsíc a 1,0 za rok. Dvě třetiny pacientů užily záchrannou medikaci méně často než 1× za rok. U podskupiny pacientů léčených > 12 měsíců činila frekvence atak 0,017/měsíc a 0,199/rok. Polovina pacientů (12) byla po celou dobu studie bez jediné ataky a 3 (12,5 %) měli < 1 ataku za rok.

Závěr

Suplementace C1-INH s.c představuje velký pokrok v léčbě hereditárního angioedému způsobeného deficitem tohoto proteinu. Jak ukázalo prodloužení studie COMPACT zahrnující i pacienty léčené déle než 1 rok, v dlouhodobé profylaxi vede s.c. C1-INH k přetrvávajícímu poklesu frekvence atak a snižuje potřebu podávání záchranné medikace. Řada nemocných může žít s touto léčbou zcela bez atak a má tak šanci na relativně normální život v dobré kvalitě.

(zza)

Zdroj: Craig T., Feuersenger H., Pragst I., Dang J. Prophylactic therapy with subcutaneous C1-inhibitor is associated with sustained symptom control in patients with hereditary angioedema. Allergy Asthma Proc 2022 May 1; 43 (3): 202−208, doi: 10.2500/aap.2022.43.220016.Štítky
Alergologie a imunologie
Partneři sekce
CSLBehring_nové_logo

Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se