Prevalence Q80K polymorfismu NS3 domény proteázy viru hepatitidy C genotypu 1 u pacientů v evropském regionu

10. 5. 2016

Nová studie prokazuje překvapivě nízký výskyt Q80K polymorfismu NS3 domény proteázy viru hepatitidy C genotypu 1 u evropských pacientů v porovnání s dříve publikovanými daty získanými od pacientů ze Severní Ameriky, u kterých byla zjištěna vysoká Q80K prevalence.

Inzerce

NS3 polymorfismus virové Q80K je nejčastěji nalézán u pacientů s infekcí virem hepatitidy C (HCV) genotypu (G) 1a a je spojený se sníženou odpovědí na léčbu simeprevirem s pegylovaným interferonem (P) a ribavirinem (R). Prevalence Q80K mezi pacienty s HCV G1 se může regionálně lišit. Prevalence Q80K v severoamerické G1 populaci dosahovala v recentní studii 34 %. Autoři provedli post hoc metaanalýzu prevalence polymorfismu Q80K u pacientů infikovaných HCV G1, kteří jsou zařazeni ve studiích fáze II/III se simeprevirem a telaprevirem. Vstupní sekvence HCV proteázy NS4/4A byly analyzovány populačním sekvenováním s cílem určení prevalence Q80K.

Výsledky analýzy

Z celkových 3 349 analyzovaných pacientů z 25 evropských zemí bylo 35,8 %, 63,8 % a 0,3 % pacientů infikováno HCV subtypy G1a, G1b a jiným/neznámým subtypem. Ve vstupních vzorcích byl Q80K zjištěn u 7,5 % ze všech pacientů s HCV G1. Při analýze dle subtypu bylo zjištěno, že z pacientů s G1a, G1b a jiným/neznámým HCV G1 genotypem byl polymorfismus Q80K detekován u 19,8 %, 0,5 % a 18,2 %. Mezi evropskými zeměmi s dostupnými výsledky sekvenace u 20 pacientů s HCV subtypu G1a a/nebo 40 pacientů s HCV G1 všech subtypů se míra prevalence Q80K u G1 pohybovala od 0 % v Bulharsku po 18,2 % ve Velké Británii. Prevalence Q80K se také lišila mezi zeměmi evropského regionu u pacientů s HCV subtypem G1a, byla vyšší oproti širší populaci HCV G1. V zemích s dostupnými výsledky sekvenací alespoň u 20 pacientů s G1a byl rozsah prevalence Q80K od 4,8 % v Norsku po 75,0 % v Polsku.   

Závěr

V kontrastu s předchozími studiemi, které zahrnovaly velké množství pacientů ze Severní Ameriky, byl u pacientů z evropského regionu zjištěn nízký výskyt polymorfismu Q80K (7,5 %), což je částečně dáno vyšším zastoupením genotypu G1b (63,8 %) a částečně nižší prevalencí Q80K u genotypového subtypu G1a u evropských pacientů. Zastoupení G1a/G1b i prevalence Q80K u G1a se však v jednotlivých evropských zemích liší.

(thom)

Zdroj: Sarrazin C., Lathouwers E., Peeters M. et al. Prevalence of the hepatitis C virus NS3 polymorphism Q80K in genotype 1 patients in the European region. Antiviral Res 2015 Apr; 116: 10−16; doi: 10.1016/j.antiviral.2015.01.003.

Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Infekční lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Psoriáza: patofyziologické mechanizmy, léčba
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Možnosti nefarmakologického ovlivnění hypercholesterolémie
Autoři: MUDr. Marek Vícha, doc. MUDr. Jan Václavík, F.E.S.C. Ph.D.

Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa
Autoři: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hlavačková, MUDr. Petra Herboltová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se