Možnosti diagnostiky pacientů s hepatitidou C a jejich léčba

5. 4. 2016

Diagnostické a především léčebné možnosti u hepatitidy C zaznamenaly v posledních letech nebývalý rozkvět. Byly registrovány nové preparáty a došlo ke změně doporučených léčebných kombinací, což se pozitivně odráží i ve zlepšení terapeutických výsledků.

Inzerce

Diagnostické a především léčebné možnosti u hepatitidy C zaznamenaly v posledních letech nebývalý rozkvět. Byly registrovány nové preparáty a došlo ke změně doporučených léčebných kombinací, což se pozitivně odráží i ve zlepšení terapeutických výsledků

Diagnostika hepatitidy C

V praxi se v současné době používají dvě skupiny metod:

  • Sérologické detekční metody

Cílem je sérologické stanovení anti-HCV protilátek. Přítomnost protilátek vypovídá o styku jedince s virem HCV. V současné době se k detekci protilátek využívá metody EIA (či některých jejích variant) se senzitivitou 97 % a specificitou až 99 %. Existují rovněž rychlé diagnostické testy detekující anti-HCV ze slin či kapilární krve, které je možno využít jako jednoduchý screening. Důležité je mít na paměti, že sérologická pozitivita anti-HCV sama o sobě nevypovídá o aktivitě nemoci a každý anti-HCV-pozitivní člověk by měl být vyšetřen specialistou.

  • Molekulárněgenetické metody

Jsou založeny na průkazu virové nukleové kyseliny (HCV RNA) v séru nebo ve tkáních. Nejpoužívanější metodou je aktuálně polymerázová řetězová reakce v reálném čase (RT-PCR). Důležitou součástí molekulárního vyšetření je i stanovení genotypu a subtypu HCV, což má praktický dopad na volbu následné terapie.

Akutní a chronická infekce

Diagnózu akutní hepatitidy C se podaří stanovit pouze zřídka, protože v akutním stadiu často chybí klinické příznaky, které by mohly vést k podezření na tuto infekci. Někdy nás ale může navést zvýšená sérová aktivita ALT (> 10× horní hranice normy) či ikterus.

Diagnóza chronické infekce HCV je založena na průkazu HCV RNA a anti-HCV protilátek v krvi za přítomnosti laboratorních (elevace sérové aktivity ALT) či histologických známek chronické hepatitidy. Akutní infekce zpravidla přechází v chronickou po více než 4−6 měsících od přenosu.

Terapeutické možnosti

Cílem terapie je trvalá eliminace viru hepatitidy C, čímž je zabráněno rozvoji jaterních i mimojaterních komplikací, jako jsou pokročilá jaterní fibróza, cirhóza, dekompenzovaná cirhóza a hepatocelulární karcinom.

Posledních 10−12 let byla standardem v léčbě chronické infekce HCV kombinace pegylovaných interferonů alfa  s ribavirinem. Roku 2011 byly terapeutické možnosti rozšířeny o léky ze skupiny přímo působících virostatik, které je možno přidávat k pegylovanému interferonu alfa a ribavirinu. Z této skupiny lze aktuálně předepisovat boceprevir, telaprevir a simeprevir. V posledních třech letech byly rovněž schváleny další preparáty, především sofosbuvir, ledipasvir, daclatasvir a kombinace dasabuvir, paritaprevir / ritonavir a ombitasvir.

Současným trendem v léčbě chronické HCV je preference tzv. bezinterferonových režimů, ideálně i režimů bez podání ribavirinu. Jedná o terapii finančně nákladnou, avšak zároveň velmi slibnou.

(zzka)

Zdroj: Pracovní skupina pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti ČLS JEP a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. Standardní diagnostický a terapeutický postup u chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Srpen 2015.

Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Infekční lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Psoriáza: patofyziologické mechanizmy, léčba
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Možnosti nefarmakologického ovlivnění hypercholesterolémie
Autoři: MUDr. Marek Vícha, doc. MUDr. Jan Václavík, F.E.S.C. Ph.D.

Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa
Autoři: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hlavačková, MUDr. Petra Herboltová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se