Role fyzioterapeuta v péči o hemofiliky je stále širší a nenahraditelná − v čem spočívá a jak se mění ruku v ruce s pokroky v léčbě?

21. 11. 2022

V týmové spolupráci při péči o nemocné s hemofilií hraje fyzioterapeut velmi důležitou roli, která se navíc s dnešním komplexním přístupem k léčbě tohoto onemocnění stále rozšiřuje. Důvodem je fakt, že i v době dostupnosti moderní léčby má řada hemofiliků různé muskuloskeletální komplikace. Kolektiv autorů, preferenčně z řad fyzioterapeutů, se ve své nedávno publikované práci zamýšlel nad tím, zda právě nastupující éra nových léčiv bude měnit také postavení fyzioterapie v péči o pacienty s hemofilií.

Fyzioterapeut jako pomocník a rádce v prevenci, léčbě i edukaci

Fyzioterapie tradičně hraje velmi důležitou roli v prevenci kloubního postižení, jež je u této krvácivé choroby v centru pozornosti. Dále je nezbytnou součástí péče o již poškozené klouby, a to ve smyslu zachování jejich funkčnosti, či dokonce zlepšení kloubního zdraví. To se týká také péče o kloub po akutním krvácení. Neposledně je fyzioterapeut důležitý také jako pomocník a rádce při aplikaci racionální fyzické aktivity do každodenního života hemofiliků, tak aby byla z hlediska rizika krvácení bezpečná a z hlediska protekce kloubu efektivní. Z uvedeného tedy plyne rovněž význam edukační role fyzioterapeuta pro hemofiliky různého věku.

Individuální přístup v závislosti na současných možnostech léčby i očekávání pacienta

Ze všech těchto důvodů je i nadále velmi důležité, aby nemocný s hemofilií jakékoliv tíže měl možnost přímé dostupnosti zkušeného fyzioterapeuta v rámci multidisciplinární péče. Péče fyzioterapeuta musí být personalizovaná s ohledem na individuální potřeby daného jedince.

Cílem moderní léčby hemofilie je redukce krvácení, nejen spontánních, ale i traumatických. Ideálním stavem z tohoto pohledu je dosažení stavu tzv. nulového krvácení (zero bleed). Nová léčiva nabízejí různé možnosti dosažení ochrany před krvácením − zlepšení údolních (trough) hladin nebo v případě nefaktorové léčby nepeakovou stabilní ochranu, jež má z hlediska fyzické aktivity svá možná pozitiva i negativa. Do budoucna je proto velmi potřebné zachovat spolupráci mezi fyzioterapeutem a hematologem. V jejím rámci je třeba diskutovat rovněž význam jiných dosahovaných farmakokinetických proměnných při léčbě faktory s prodlouženým poločasem (což je zcela zásadní u modifikovaných koncentrátů koagulačního faktoru IX, ale důležité také u modifikovaných molekul faktoru VIII) nebo očekávanou míru ochrany u pacientů léčených například nefaktorovou léčbou. Toto může opět velmi zásadně pomoci fyzioterapeutovi v aplikaci individuálního přístupu v závislosti na očekávání pacienta a možnostech léčby.

Oboustranně efektivní spolupráce odborníků nakonec nese ovoce pro hemofilika

Autoři taktéž zdůrazňují potřebu kontinuální spolupráce v rámci týmu, vliv znalostí principu moderní léčby hemofilie na kompetenci fyzioterapeuta v multidisciplinárním týmu, ale také edukaci například lokálních fyzioterapeutů v místě bydliště nemocného. Na druhé straně precizní posouzení stavu kloubů zkušeným fyzioterapeutem může sloužit jako důležité východisko pro hematologa pro možnou změnu léčby s cílem lepší ochrany kloubního zdraví nebo naopak podpory pohybové aktivity u těchto nemocných.

(eza)

Zdroj: Lobet S., Timmer M., Königs C. et al. The role of physiotherapy in the new treatment landscape for haemophilia. J Clin Med 2021 Jun 26; 10 (13): 2822, doi: 10.3390/jcm10132822.Štítky
Fyzioterapie Hematologie a transfuzní lékařství Rehabilitační a fyzikální medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se