Recentní pokroky ve fyzioterapii hemofiliků

28. 1. 2021

Fyzioterapie se cíleně zaměřuje na pohyb a pohybový potenciál jednotlivce, přičemž účelem je obnovit či udržet maximální pohyblivost a funkční schopnosti v průběhu života. Řada zkušeností prokázala, že právě fyzioterapeutické postupy mají klíčové postavení u pacientů s hemofilií.

Rizika poškození a jejich prevence

Hemofilie je krvácivé onemocnění, které má významný vliv na pohybový aparát. Krvácení − zejména opakovaná − do kloubů či svalů vedou k jejich poškozování. Zcela dominantním problémem je hemofilická artropatie, která v konečné fázi zahrnuje omezení rozsahu pohybu, flekční kontraktury, bolesti a otoky. Zobrazovací metody, především MRI, ukazují depozita hemosiderinu, synoviální hypertrofie, poškození chrupavek a kostí.

Základním přístupem v léčbě hemofilie u osob s krvácivými projevy je tedy prevence krvácení pravidelným podáváním koncentrátů chybějících faktorů. Standardem je časné zahájení profylaxe, nicméně efekt se dostavuje i v případě již existujícího poškození kloubů.

Rovnováha mezi klidem a mobilizací

Aktuální doporučení týkající se léčby hemartrózy zahrnují jako důležitou součást časnou fyzioterapii. Cílem je kontrola symptomů, prevence rekurence krvácení a dalšího poškozování kloubu a dále časné obnovení plné funkce kloubu a aktivity.

Typický souhrn doporučení se označuje PRICE, což je akronym vytvořený z anglických pojmů pro ochranu, klid, ledování, kompresi, elevaci a rehabilitaci (protection, rest, ice, compression, elevation and rehabilitation). Nicméně v poslední době je spíše vyvíjena snaha o co nejčasnější zahájení rehabilitace a zavádí se nový akronym POLICE (protection, optimum loading, ice, compression, elevation), kde klid je nahrazen optimálním zatěžováním, včetně použití berlí, podpůrných prostředků aj. Velké klouby s přítomností krve je vhodné zpočátku nezatěžovat celou vahou, nicméně prolongovaný klidový režim může negativně ovlivnit funkci kloubu, zejména snížením síly okolních svalů, změnou biomechaniky tkání a dynamické kontroly kloubů. V praxi by tedy měla být volena rovnováha mezi klidovým režimem a časnou mobilizací.

Cvičení pozitivně ovlivňuje bolest, rozsah pohybu v kloubu, svalovou sílu a mobilitu. V rámci fyzioterapeutické péče je v současné době doporučeno používat cvičení jako součást strategie s cílem ulevit bolesti a zlepšit svalovou sílu. Vhodné jsou režimy zahrnující funkční cvičení a hydroterapie.

Závěr

Fyzioterapie představuje zcela zásadní součást péče o hemofiliky. Se současnými přístupy, například ultrazvukovou diagnostikou v ambulanci ortopeda, hematologa či sportovního lékaře, analýzou chůze a pohybu a využitím moderních pomůcek monitorujících fyzickou aktivitu, lze velmi dobře stanovit aktuální stav muskuloskeletálního zdraví těchto pacientů. Hemofilie je tedy i v tomto ohledu onemocněním typicky vyžadujícím multioborovou péči a spolupráci.

(eza)

Zdroj: Stephensen D., Bladen M., McLaughlin P. Recent advances in musculoskeletal physiotherapy for haemophilia. Ther Adv Hematol 2018; 9 (8): 227–237, doi: 10.1177/2040620718784834.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se