Manuální fasciální terapie u pacientů s hemofilickou artropatií

22. 4. 2021

Fasciální terapie je rehabilitační technika, při níž je mobilizován fasciální komplex pomocí manuálních technik s cílem zlepšení mobility tkání a jejich funkce, ale též ovlivnění bolesti. Tým odborníků ze Španělska ve své studii hodnotil bezpečnost této metody u hemofiliků s rozvinutou artropatií.

Cíle a průběh studie

Hemofilie, především ve své nejtěžší podobě, je charakterizovaná vysokým rizikem krvácení, zejména do kloubů. Pro hemofilickou artropatii je typická chronická bolest, periartikulární svalová atrofie, omezení rozsahu pohybu nebo porucha propriocepce.

Citovaná práce byla zaměřená na posouzení účinnosti manuální fasciální terapie u kloubních krvácení u pacientů s hemofilickou artropatií. Jednalo se o randomizovanou multicentrickou studii, jejímž primárním cílem bylo zhodnotit frekvenci kloubních krvácení na základě reportování samotnými pacienty. Sekundární cíle zahrnovaly hodnocení svalové bolesti dle vizuální analogové škály (VAS) při zátěži a bez zátěže. K hodnocení stavu kloubů byla použita škála HJHS (Haemophilia Joint Health Score). Tyto cíle byly zkoumány při vstupu do studie (T0), po léčbě (T1) a za 5 měsíců (T2).

Experimentální skupina pacientů (n = 33) podstupovala fasciální terapii, jež probíhala 1× týdně po dobu 3 týdnů. Kontrolní skupina (n = 32) byla bez specifické rehabilitační léčby.

Výsledky

Snížení frekvence kloubního krvácení bylo signifikantně větší v experimentální skupině oproti skupině kontrolní (T0: průměrně 1,56 vs. 1,70; T1: průměrně 0,00 vs. 0,05; T2: 0,27 vs. 0,58).

Průměrné zlepšení kloubního stavu dle HJHS po studii činilo v experimentální skupině 1,74 bodu, oproti tomu v kontrolní skupině došlo ke zhoršení kloubního stavu průměrně o 0,43 bodu.

Obdobně došlo i ke zmírnění bolesti při zátěži (částečně i v případě bolesti bez zátěže) ve skupině experimentální. Oproti tomu v kontrolní skupině k ovlivnění míry bolesti nedošlo.

Závěr

Autoři studie konstatují, že fyzioterapie s fasciální terapií se u pacientů s hemofilickou artropatií zdá být bezpečná a nevede ke svalovému krvácení. Může mít naopak potenciál redukovat frekvenci krvácení, zlepšovat celkový stav kloubů a mírnit kloubní bolest.

(eza)

Zdroj: Donoso-Úbeda E., Merono-Gallut J., López-Pina J. A., Cuesta-Barriuso R. Effect of manual therapy in patients with hemophilia and ankle arthropathy: a randomized clinical trial. Clin Rehabil 2020 Jan; 34 (1): 111–119, doi: 10.1177/0269215519879212.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se