Přínos ixazomibu u pacientů s relabujícím/refrakterním mnohočetným myelomem v rutinní klinické praxi

10. 3. 2021

Výsledky léčby relabujícího či refrakterního mnohočetného myelomu v reálných podmínkách rutinní klinické praxe publikoval široký tým českých odborníků v časopisu BMC Cancer.

Sledovaná populace

Kohorta českých pacientů s relabujícím/refrakterním mnohočetným myelomem (RRMM), kteří byli léčeni a sledovaní v rámci Českého registru monoklonálních gamapatií (RMG) mezi lety 2016 a 2018, čítala 344 jedinců. Ti dostávali v rámci terapie standardně lenalidomid a dexamethason, eventuálně v kombinaci s ixazomibem.

Head-to-head analýza poté hodnotila výsledky léčby pacientů s RRMM režimem IRD (ixazomib, lenalidomid a dexamethason) oproti režimu RD (lenalidomid a dexamethason). Ve skupině IRD bylo léčeno 127 nemocných, ve skupině RD 217. Primárním cílem bylo přežití bez progrese (PFS), sekundárními cíli byly mimo jiné léčebná odpověď a celkové přežití (OS).

Výsledky

Pro celou kohortu činil medián PFS ve skupině IRD 17,5 měsíce oproti 11,5 měsíce u skupiny RD (p = 0,005). U pacientů s 1.−3. relapsem byl medián PFS 23,1 měsíce (IRD) oproti 11,6 měsíce (RD) (p = 0,001). Poměr rizik (HR) pro PFS představoval 0,67 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,51−0,89; p = 0,006). Zlepšení PFS se odrazilo také ve zlepšení OS: ve skupině IRD dosáhl medián 36,6 měsíce oproti 26,0 měsícům ve skupině RD (p = 0,008).

Celková míra odpovědi (ORR) činila 73 % ve skupině IRD oproti 66,2 % ve skupině RD, s dosaženou mírou kompletní odpovědi 11,1 vs. 8,8 %. Velmi dobré parciální odpovědi bylo dosaženo u 22,2 vs. 13,9 % nemocných.

Režim IRD byl nejvíce přínosný u pacientů mladších 75 let v I. či II. stadiu onemocnění dle mezinárodního prognostického indexu pro mnohočetný myelom (ISS) a s 1. či 2. relapsem. Pacienti s přítomným extramedulárním onemocněním z režimu IRD neprofitovali.

Oba léčebné režimy byly dobře tolerované, incidence celkové toxicity a toxicity stupně 3 či 4 byla srovnatelná.

Závěr

Tato analýza výsledků léčby v reálné klinické praxi potvrzuje předchozí zjištění z klinické studie TOURMALINE-MM1. Současně ukazuje přínos perorální tripletové léčby IRD oproti dvojkombinaci RD. Přidání ixazomibu k lenalidomidu a dexamethasonu zlepšuje u pacientů s relabujícím či rezistentním mnohočetným myelomem klíčové parametry přežití.

(eza)

Zdroj: Minařík J., Pika T., Radocha J. et al. Survival benefit of ixazomib, lenalidomide and dexamethasone (IRD) over lenalidomide and dexamethasone (Rd) in relapsed and refractory multiple myeloma patients in routine clinical practice. BMC Cancer 2021 Jan 15; 21 (1): 73, doi: 10.1186/s12885-020-07732-1.Štítky
Onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Dětská onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se