Screening pomocí NGS u pacientů s metastatickým NSCLC – prvotní výsledky u kohorty ALK-pozitivních

1. 11. 2021

Sekvenování nové generace (NGS) umožňuje získat velké množství informací o nádorovém genomu ze vzorku krve pacienta. Metoda je v současnosti doporučena jako alternativa v případě nedostatečného vzorku tkáně pro standardní bioptické vyšetření. První výsledky probíhající prospektivní studie přinášejí informace o tom, jaké postavení může mít NGS v rámci screeningu mutací u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, a to bez současného bioptického vyšetření.

Testování nádorového genomu

Podle aktuálních guidelines je v případě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) doporučeno testování genetických změn tumoru, jehož cílem je zachytit pacienty vhodné pro cílenou terapii a imunoterapii.

Standardním vyšetřením za tímto účelem je provedení biopsie nádoru. Získání vhodného vzorku tkáně k bioptickému vyšetření však nebývá snadné − v západních zemích je až u 38 % nemocných s metastatickým NSCLC získán neadekvátní vzorek k vyšetření. Opakování biopsie přitom prodlužuje diagnostický proces a u části pacientů ani tak nedojde k získání vzorku vhodného ke genetickému vyšetření. Nedostatky bioptického vyšetření ovšem nyní mohou být nahrazeny screeningem pomocí sekvenování nové generace.

Panely NGS umožňují jednoduše sekvenovat široké spektrum genů v rámci jednoho podrobného testu pomocí analýzy cirkulující DNA tumoru, a to s minimem vstupního materiálu ze vzorku krve pacienta. Vyšetření umožňuje získat informace o genetických mutacích nádoru relativně levně a v krátkém čase.

Cílem dosud probíhající otevřené multikohortové studie Blood First Assay Screening Trial (BFAST) je detekce mutací u pacientů s pokročilým NSCLC a následné zhodnocení účinnosti cílené terapie. Recentně publikovaná analýza poskytuje první výsledky u kohorty ALK-pozitivních pacientů; mezi další hodnocené kohorty ve studii patří pacienti s pozitivitou mutací v genech RET, ROS1, BRAF, EGFR v exonu 20 a pozitivní krevní mutační náloží (TMB).

Výsledky analýzy

Do kohorty byli zařazeni pacienti starší 18 let s NSCLC ve stadiu IIIB nebo IV, u nichž byla pomocí screeningu detekována mutace v genu ALK bez ohledu na výsledky bioptického vyšetření, které nebylo ve studii povinně prováděno. Tito pacienti byli přiřazeni k terapii alektinibem v dávce 600 mg 2× denně. Screening byl proveden celkem u 2219 pacientů, přičemž sekvenování nové generace přineslo výsledek u 98,6 % z nich. U 119 (5,4 %) testovaných byla zjištěna mutace v genu ALK a 87 z nich bylo následně přiřazeno k terapii alektinibem.

Medián doby sledování činil 12,6 měsíce (2,6–18,7). Míra objektivní odpovědi (ORR) hodnocená investigátory dosáhla 87,4 % (95% interval spolehlivosti [CI] 78,5–93,5); při zhodnocení nezávislým přezkumem to bylo 92,0 % (95% CI 84,1–96,7). 12měsíční odpověď na léčbu potvrzená investigátory činila 75,9 % (95% CI 63,6–88,2). U 35 pacientů, u nichž byly vstupně přítomné metastázy v centrálním nervovém systému (CNS), dosáhla ORR hodnocená investigátory 91,4 % (95% CI 76,9–98,2).

Během sledovacího období nebylo dosaženo mediánu doby přežití bez progrese onemocnění (PFS). 12měsíční PFS hodnocená investigátory činila 78,4 % (95% CI 69,1–87,7).

Údaje o bezpečnosti terapie byly v souladu s dosud známým bezpečnostním profilem alektinibu.

Závěr

Výsledky první kohorty z probíhající studie BFAST podporují klinickou aplikaci sekvenování nové generace v rámci diagnostického procesu u pacientů s ALK-pozitivním NSCLC.

(holi)

Zdroj: Dziadziuszko R., Mok T., Peters S. et al. Blood First Assay Screening Trial (BFAST) in treatment-naive advanced or metastatic NSCLC: initial results of the phase 2 ALK-positive cohort. J Thorac Oncol 2021 Jul 24, S1556–0864 (21) 02321–2, doi: 10.1016/j.jtho.2021.07.008 [Epub ahead of print].Štítky
Onkologie Pneumologie a ftizeologie Laboratoř
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se