Kompletní remise ALK-pozitivního karcinomu plic u pacienta po mnoha liniích cílené léčby – kazuistika

27. 12. 2021

Léčba cílená na řídicí onkogenní mutace významně zlepšila výsledky také u pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). V časopisu Frontiers in Oncology byla nedávno publikována kazuistika pacienta s pokročilým onemocněním, u nějž se podařilo dosáhnout úplné remise po několika liniích léčby.

Anamnéza a diagnostika

55letý muž přichází do místní nemocnice v lednu 2018 pro rekurentní suchý kašel v posledním roce, ke kterému se nyní přidala horečka.

Vyšetření plic pomocí PET-CT ukázalo rozsáhlou lézi v pravém hilu s obstrukční pneumonií a dále měkkou masu v levém spodním laloku. Detekována byla také řada lézí v mízních uzlinách (např. v blízkosti levého hilu a v pravé nadledvině). Histopatologické vyšetření bioptátu odhalilo plicní adenokarcinom, molekulární testování vykázalo pozitivitu ALK a PD-L1 s negativitou ROS1 a EGFR. Pacientovi byl diagnostikován ALK-pozitivní plicní adenokarcinom stadia IV s metastázou v pravé nadledvině.

Průběh léčby

Cílená terapie

Byla zahájena léčba krizotinibem, na které pacient během 1. měsíce dosáhl parciální odpovědi se zmenšením primárního nádoru i metastatického ložiska. Po 3. měsíci léčby došlo k úplnému vymizení metastatického ložiska, po 5 měsících však zprogredoval primární nádor. Pacient zahájil léčbu ceritinibem s parciální odpovědí, k progresi došlo po 6 měsících. Ve 3. linii byl nasazen alektinib, onemocnění ovšem dále progredovalo.

Chemoterapie

Pacientovi byla poté indikována chemoterapie s antiangiogenní léčbou (4 cykly pemetrexed/karboplatina/bevacizumab následované udržovací léčbou pemetrexed/bevacizumab), bylo dosaženo částečné odpovědi a k progresi došlo po 6 měsících. Dále byl nasazen 1 cyklus cetuximabu s liposomálním paklitaxelem a nedaplatinou, léčebné odpovědi ovšem dosaženo nebylo.

Imunoterapie v kombinaci s inhibitorem ALK

V 6. linii byl pacient léčen 9 cykly kamrelizumabu (inhibitor imunitních kontrolních bodů) s lorlatinibem. PET-CT provedené v srpnu 2020 ukázalo zvýšené vychytávání radioaktivního markeru v nádorové mase v levém plicním laloku s defektem v centrální mase tumoru, bez přítomnosti metastáz. Byla doporučena operace.

Chirurgické řešení

V září 2020 byla provedena thorakoskopicky asistovaná levostranná pneumonektomie, resekce mízních uzlin a ligace pleurálních adhezí. Pooperační patologické vyšetření odhalilo masivní nekrózu nodul ve spodním i horním laloku levé plíce, bez zjevné nádorové tkáně, s fokálním granulomatózním zánětem, s čistými resekčními okraji a bez metastáz v mízních uzlinách. Bylo dosaženo kompletní remise primárního ložiska dle hodnocení patologem.

Závěr

Pacient od října 2020 až do publikace případu (listopad 2022) pokračuje v udržovací léčbě lorlatinibem bez nežádoucích účinků a nachází se ve výkonnostním stavu 1 dle ECOG. Dosud nebyla zjištěna přítomnost nových lézí a bylo dosaženo klinické remise systémového onemocnění. Popsaný případ tak demonstruje potenciální přínos imunoterapie po mnoha liniích léčby ALK-pozitivního NSCLC.

(este)

Zdroj: Que D., Zou H., Mao B. et al. Pathological complete remission in ALK-positive lung cancer patient after multiple lines of conversion therapy. Front Oncol 2022 Nov 29; 12: 967675, doi: 10.3389/fonc.2022.967675.Štítky
Onkologie Pneumologie a ftizeologie Laboratoř
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se