Progrese na lorlatinibu – jak dál?

17. 5. 2022

Lorlatinib nachází v současné době uplatnění především ve 2. a pozdějších liniích léčby nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) s přestavbou genu ALK. Klinický výzkum se již obrací k otázce jak postupovat u pacientů, kteří při léčbě lorlatinibem v pozdějších liniích léčby zprogredují. Zdá se, že jednou z cest by mohlo být vlastně nedělat nic – pokračovat s lorlatinibem.

Retrospektivní studie

Mezinárodní tým onkologů aktuálně vyhodnotil stávající data účastníků klinického hodnocení fáze II s lorlatinibem, které bylo zahájeno na počátku roku 2014 a stále pokračuje. Výzkumníci analyzovali data 102 pacientů, kteří na lorlatinib iniciálně odpověděli minimálně stabilizací onemocnění po dobu alespoň 6 týdnů, ale následně u nich došlo k progresi. Z hlediska terapie předcházející lorlatinibu se jednalo o nemocné, kteří již byli léčeni krizotinibem nebo minimálně jedním inhibitorem tyrosinkináz (TKI) 2. generace (ceritinib, alektinib, brigatinib, entrektinib).

Jedna skupina v rámci studie pokračovala s užíváním lorlatinibu po dobu delší než 3 týdny i přes progresi onemocnění, druhá skupina po progresi léčbu lorlatinibem ukončila a tito pacienti buď již nebyli dále léčeni, nebo přešli na jiný TKI a/nebo podstoupili radioterapii.

Prodloužení života a zachování jeho kvality

Z hlediska výchozích klinicko-patologických charakteristik se skupina, která s lorlatinibem pokračovala i přes progresi, nijak významně neodlišovala od té, jež léčbu ukončila. Jak ukazuje tabulka, u pacientů, kteří pokračovali s lorlatinibem i přes progresi, bylo pozorováno delší přežití (OS) než u těch, kteří léčbu lorlatinibem po progresi ukončili. Rozdíl činil asi 1 rok u pacientů předléčených minimálně jedním TKI 2. generace a prozatím jej nebylo možné vypočíst po pacienty předléčené krizotinibem, neboť v této skupině byl počet zemřelých nízký. Analýza hodnocení kvality života navíc ukázala, že nedochází k jejímu zhoršování na úkor prodloužení přežití.

  

Tab.  Klinické výsledky analyzovaných skupin

Pacienti předléčení krizotinibem

Pacienti předléčení ≥ 1 TKI 2. generace

pokračující

nepokračující

pokračující

nepokračující

Počet osob

21

7

56

18

Délka léčby v měsících (rozpětí)

32,4 (4,6–41,9)

12,5 (0,4–38,8)

16,4 (3,7–43,2)

7,7 (2,8–38,2)

Délka léčby po progresi v měsících (rozpětí)

11,8 (0,8–36,8)

0,1 (0,0–0,3)

5,7 (0,8–32,7)

0,3 (0,0–0,6)

Medián OS v měsících (95% CI)

N (N–N)

24,4 (12,1–N)

26,5 (18,7–35,5)

14,7 (9,3–38,5)

Medián OS po progresi v měsících (95% CI)

N (21,4–N)

8,0 (1,5–N)

14,6 (11,2–19,2)

5,3 (2,8–14,3)

Pozn.: CI – interval spolehlivosti, N – nedosažen.

  

  

Závěr

Jedná se zatím jen o teoretickou možnost, ale z výsledků této retrospektivní studie vyplývá, že pokračování s lorlatinibem i přes progresi onemocnění může být pro některé pacienty vhodnou možností paliativní léčby jejich onemocnění.

(jam)

Zdroj: Ou S. H. I., Solomon B. J., Shaw A. T. et al. Continuation of lorlatinib in ALK-positive NSCLC beyond progressive disease. J Thorac Oncol 2022; 17 (4): 568–577, doi: 10.1016/j.jtho.2021.12.011.Štítky
Onkologie Pneumologie a ftizeologie Laboratoř
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se