Dlouhodobá bezpečnost krizotinibu u předléčených pacientů s pokročilým NSCLC

29. 1. 2019

Na kongresu Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO) konaném v říjnu 2018 v Mnichově byla prezentována data o bezpečnosti krizotinibu, perorálního inhibitoru tyrosinkináz, u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) pozitivním na mutaci kinázy anaplastického lymfomu (ALK), kteří se léčili nejméně 1 rok v rámci klinické studie PROFILE 1005.

Metodika studie

PROFILE 1005 byla otevřená multicentrická studie fáze II, jíž se účastnili pacienti s ALK-pozitivním NSCLC, u nichž selhala nejméně jedna linie léčby pokročilého nebo metastatického onemocnění. Pacientům byl v rámci studie nepřetržitě podáván krizotinib (250 mg 2× denně). Primárními cíli studie byly objektivní míra odpovědi na léčbu a bezpečnostní profil.

Výsledky

Celkem bylo léčeno 1066 pacientů, z toho 240 léčbu užívalo 1−2 roky a 248 pacientů se léčilo déle než 2 roky. Mezi nejčastější nežádoucí příhody pozorované během léčby (TRAEs − treatment emergent adverse events) patřily poruchy vidění (u 65,8 % pacientů ze skupiny léčené 1−2 roky a 69,4 % pacientů ze skupiny léčené déle než 2 roky), nevolnost (57,5 a 58,1 %), průjem (54,2 a 61,3 %), zvracení (49,6 a 46,4 %) a otoky (47,1 a 60,1 %).

Závažné TRAEs se vyskytly u 9,6 % nemocných léčených 1−2 roky a 13,7 % léčených déle než 2 roky. Ve skupině pacientů léčených 1−2 roky nebyla hlášena žádná úmrtí související s léčbou, ve skupině léčené déle než 2 roky bylo pozorováno jedno fatální intersticiální plicní onemocnění a jedna srdeční zástava, u které však nebylo možno vyloučit vliv ostatních faktorů.

Z vybraných TRAEs, jež byly při léčbě krizotinibem obvykle pozorovány, autoři uvádějí výskyt elevace jaterních enzymů (35,4 a 37,1 %), hepatotoxicity (1,3 a 1,2 %), intersticiálních plicních onemocnění (2,1 a 2,4 %), prodloužení intervalu QT (2,5 a 4,8 %), bradykardie (13,3 a 16,5 %) a renálních cyst (2,1 a 7,7 %).

Závěr

Při dlouhodobé terapii krizotinibem nebyly u pacientů s pokročilým NSCLC pozorovány žádné nové bezpečnostní signály. Dlouhodobý bezpečnostní profil odpovídal známým údajům o bezpečnosti léčby krizotinibem.

(este)

Zdroj: Crinò L., Ahn M., Han J. et al. Long-term safety of crizotinib in previously treated patients (Pts) with ALK-positive advanced/metastatic non-small-cell lung cancer (NSCLC). Ann Oncol 2018; 29 (Suppl. 8): viii493−viii547, doi: 10.1093/annonc/mdy292.Štítky
Dětská onkologie Onkologie Pneumologie a ftizeologie Laboratoř
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se