Aktualizace Modré knihy: Co je nového v léčbě metastatického NSCLC s mutací v genu pro ALK?

27. 12. 2021

K 1. březnu 2022 byla vydána 28. aktualizace Modré knihy České onkologické společnosti ČLS JEP. Podívejme se, jaké změny oproti předchozí verzi přinesla v léčbě metastatického nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) s řídicí mutací v genu ALK.

Molekulární vyšetření

Kapitola o stadiu IV (T, N jakékoliv, M1a,b,c) nově začíná statí o nezbytnosti histologického a prediktivního molekulárního vyšetření nádoru. Konkrétně je doporučeno vyšetření mutačního stavu genu EGFR, chromosomových translokací genů ALK a ROS1 a imunohistochemické vyšetření exprese PD-L1.

Kapitola zmiňuje také testování metodou sekvenování nové generace (NGS), které komplexně pokrývá mutační status na úrovni DNA (27 genů) a RNA (12 genů). Vyšetření NGS má být prováděno výhradně na základě indikace multidisciplinárního indikačního semináře v rámci komplexního onkologického centra, na žádost onkologa a nenahrazuje výše zmíněné prediktivní testování. Je možné jej indikovat jak při stanovení primární diagnózy, tak v průběhu onemocnění.

První linie léčby pacientů s translokací v genu ALK

V 1. linii léčby jsou účinné alektinib, brigatinib, ceritinib, krizotinib a lorlatinib. Úhradu ze zdravotního pojištění však mají pouze alektinib, brigatinib a krizotinib.

Modrá kniha nově v 1. linii léčby uvádí lorlatinib, a to v monoterapii u dospělých pacientů s ALK+ NSCLC, kteří dříve nebyli léčeni jiným inhibitorem kinázy anaplastického lymfomu (ALK). Pro toto léčivo však v 1. linii zatím nebyla stanovena úhrada ze zdravotního pojištění.

U krizotinibu v 1. linii léčby nově doporučení nezmiňují nutnost průkazu mutace EML4-ALK, pouze průkaz mutace v genu ALK. U brigatinibu, který od loňska získal úhradu, se zpřesnila indikace na pacienty, kteří dosud nebyli léčeni jiným inhibitorem ALK. U alektinibu a ceritinibu nedošlo od loňska k žádné změně a stále také platí, že pro ceritinib v 1. linii nebyla stanovena úhrada ze zdravotního pojištění.

Druhá a další linie léčby u ALK+ NSCLC

Pro podání inhibitorů tyrosinkinázy (TKI) spojené s ALK ve 2. a dalších liniích léčby NSCLC se s aktualizací Modré knihy mnoho nezměnilo. Po progresi na chemoterapii je indikovaný krizotinib (při pozitivitě mutace EML4-ALK). Po progresi na krizotinibu jako léčbě 1. linie se mohou uplatnit alektinib, brigatinib, ceritinib a lorlatinib. Úhradu ze zdravotního pojištění však mají v této indikaci pouze alektinib a ceritinib. Po progresi na alektinibu či ceritinibu jako léčbě 1. linie, případně po progresi na krizotinibu a nejméně jednom dalším TKI je vhodný lorlatinib a v těchto indikacích mu byla přiřknuta i dočasná úhrada ze zdravotního pojištění.

U možností postupu po selhání cílené terapie TKI se také neobjevily žádné novinky. Účinný je atezolizumab, a to bez ohledu na míru exprese PD-L1, v monoterapii nebo v kombinaci s bevacizumabem, paklitaxelem a karboplatinou u pacientů v dobrém výkonnostním stavu (PS 0–1) a bez kontraindikací k imunoterapii. Dále se jeví jako účinný i pembrolizumab v monoterapii u pacientů s expresí PD-L1 ≥ 1 %. Stále platí, že ani jedna z těchto možností není hrazena ze zdravotního pojištění. Úhrada imunoterapie je dostupná pouze pro pacienty bez řídicích mutací v genech ALK a EGFR.

(jam)

Zdroje:
1. Zhoubný novotvar bronchu, plíce, pleury a thymu (C34, C33, C37). In: Kiss I. (ed.). Modrá kniha České onkologické společnosti, 28. aktualizace. Masarykův onkologický ústav, Brno, 1. 3. 2022. Dostupné na: https://www.linkos.cz/files/modra-kniha/21/805.pdf
2. Zhoubný novotvar bronchu, plíce, pleury a thymu (C34, C33, C37). In: Kiss I. (ed.). Modrá kniha České onkologické společnosti, 27. aktualizace. Masarykův onkologický ústav, Brno, 1. 3. 2021.
3. Informace o úhradách léčivých přípravků ke dni 29. května 2022. SÚKL, 2022 Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/search.phpŠtítky
Dětská onkologie Dětská pneumologie Onkologie Pneumologie a ftizeologie Praktické lékařství pro dospělé Onkologická sestra Laboratoř
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se