Ovlivňuje pantoprazol reaktivitu destiček u pacientů s akutním STEMI léčených blokátory receptorů pro adenosindifosfát?

1. 8. 2017

Inhibitory protonové pumpy (PPI) podávané dohromady s blokátory receptorů pro adenosindifosfát (ADPRB) signifikantně snižují riziko gastrointestinálního krvácení. Panují nicméně nejasnosti ohledně interakce mezi PPI a ADPRB, která by mohla vést k vysoké reaktivitě destiček na léčbě (HTPR − high on-treatment platelet reactivity). Autoři následující studie si tedy položili otázku, jaký je vztah mezi zástupcem PPI pantoprazolem a HTPR při terapii ADPRB u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevací úseku ST (STEMI).

Průběh studie

Jednalo se o pilotní prospektivní studii, která probíhala v jednom centru u nemocných s akutním STEMI. Bylo do ní zařazeno 87 pacientů (34 léčených klopidogrelem a 53 užívajících novější ADPRB). Pantoprazol byl podáván 33 pacientům.  Reaktivita destiček byla stanovena prostřednictvím reaktivity destiček pomocí optické agregometrie indukované ADP a analýzy fosforylace fosfoproteinu stimulovaného vazodilatátorem (VASP-P). Vzorky k vyšetření byly odebrány jeden den před koronární angiografií (vzorek 1) a následující den po výkonu (vzorek 2).

Výsledky

Mezi skupinou léčenou pantoprazolem a skupinou bez PPI nebyly při agregometrii nalezeny žádné signifikantní rozdíly, a to ani při vyšetření vzorku 1 (59,2 ± 29,5 % vs. 54,9 ± 22,7 %; p = 0,49), ani u vzorku 2 (43,8 ± 27,2 % vs. 37,0 ± 22,9 %; p = 0,30). Nebyly nalezeny ani žádné signifikantní rozdíly v indexu reaktivity destiček zjištěného analýzou VASP-P (vzorek 1: 53,3 ± 29,8 % vs. 65,0 ± 20,5 %; p = 0,11; vzorek 2: 30,8 ± 27,1 % vs. 40,6 ± 27,5 %; p = 0,19). U pacientů léčených pantoprazolem nebyly nalezeny žádné signifikantní rozdíly mezi skupinou léčenou klopidogrelem a skupinou užívající nové ADPRB.

Závěr

Tato studie neobjevila u pacientů s akutním STEMI žádnou interakci mezi pantoprazolem a ADPRB.

(epa)

Zdroj: Bolek T., Samoš M., Šimonová R. et al. Does pantoprazole affect the on-treatment platelet reactivity in patients with acute STEMI treated with ADP receptor blockers? A pilot prospective study. Am J Ther 2017 Mar/Apr; 24 (2): e162−e166, doi: 10.1097/MJT.0000000000000454.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se