Omeprazol a mechanismus hojení krvácení z peptického vředu

4. 9. 2017

K hlavním příčinám krvácení v horním gastrointestinálním traktu patří krvácení z peptického vředu. Autoři finské studie se zaměřili na vliv omeprazolu, nesteroidních antirevmatik a kouření na obranné a reparační mechanismy gastroduodenální sliznice.

Regenerace gastroduodenální sliznice

Mechanismus reparačních a obranných procesů při hojení krvácení z peptického vředu není znám a dosud existují pouze studie na zvířecích modelech, jejichž výsledky nemohou být přímo extrapolovány na člověka. Regenerace gastroduodenální sliznice souvisí s buněčnou proliferací a apoptózou. Autoři studie proto zkoumali expresi proteinů, které reflektují tyto buněčné procesy. Protein Ki-67 lze detekovat pouze v jádrech dělících se buněk, proto se používá jako marker proliferace. Zvýšená hladina proteinu Bcl-2 potlačuje apoptózu.  

Metodika studie

Exprese proteinů Ki-67 a Bcl-2 byla analyzována na vzorcích od 43 pacientů s krvácením z peptického vředu. Pomocí imunohistochemických metod byly zkoumány vzorky z antra a těla žaludku odebrané při biopsii před léčbou omeprazolem a po ní. Dále bylo hodnoceno 20 kontrolních vzorků pocházejících od pacientů s celiakií a normálním vzhledem sliznice žaludku.

Pacienti s krvácením byli po endoskopickém zastavení krvácení randomizováni k intravenózní aplikaci omeprazolu buď ve formě 1× denně podávaného bolusu v celkové dávce 60 mg/72 hod. (obvyklá dávka), nebo infuzí v celkové dávce 652 mg/72 hod. (vysoká dávka).

Výsledky

Exprese proteinu Bcl-2 ve vzorcích z antra pacientů s krvácením byla nižší než u kontrolních pacientů (5,1 % [SD 4,4] vs. 7,3 % [SD 4,6]) a po terapii omeprazolem signifikantně vzrostla jak v antru (p = 0,0004), tak v těle žaludku (p = 0,0003).

S použitím multivariační analýzy bylo zjištěno, že exprese Ki-67 v těle žaludku po léčbě omeprazolem celkově signifikantně poklesla (p = 0,011). Signifikantní nárůst exprese Ki-67 koreloval s vysokou dávkou omeprazolu (p = 0,0265), užíváním nesteroidních antirevmatik (p = 0,0208) a kouřením (p = 0,0296). Vysoká dávka omeprazolu způsobovala výraznější nárůst exprese Ki-67 v těle žaludku než obvyklá dávka (univariační analýza; 35,3 % [SD 54,8] vs. – 10,1 % [SD 40,6]; p = 0,022).

Závěr

Nižší hladina exprese antiapoptotického markeru Bcl-2 u pacientů s krvácením než u kontrolních vzorků a významný nárůst exprese po léčbě omeprazolem nezávisle na dávce naznačuje, že Bcl-2 může hrát důležitou roli v patogenezi peptických vředů. Vysoká dávka omeprazolu navíc zvyšovala expresi proliferačního markeru Ki-67, což může svědčit o nápomoci v hojivém procesu u peptického vředu.

(este)

Zdroj: Rantanen T., Udd M., Honkanen T. et al. Effect of omeprazole dose, nonsteroidal anti-inflammatory agents, and smoking on repair mechanisms in acute peptic ulcer bleeding. Dig Dis Sci 2014; 59: 2666–2674, doi: 10.1007/s10620-014-3242-z.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se