Lékové interakce mezi klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy u pacientů po akutním infarktu myokardu

3. 8. 2017

Inhibitory protonové pumpy (PPI) jsou obvykle předepisovány pacientům s duální protidestičkovou terapií, aby se snížilo riziko krvácení do gastrointestinálního traktu. Studie v poslední době vyvolaly obavy, zda PPI nemohou snižovat účinnost klopidogrelu prostřednictvím kompetitivní inhibice izoenzymu 2C19 cytochromu P450.

Úvod

Klopidogrel je proléčivo, které protidestičkovou aktivitu získává v játrech, kde je bioaktivován oxidací enzymy cytochromového systému P450, především izoenzymem CYP2C19, na vlastní účinný metabolit, jenž se ireverzibilně váže na destičkové receptory ADP (P2Y12). Všechny PPI jsou rovněž metabolizovány pomocí izoenzymu CYP2C19, ačkoli v různém rozsahu. Podle studií in vitro patří pantoprazol mezi nejslabší inhibitory tohoto izoenzymu.

Metodika studie

V klinické randomizované studii se zkříženým uspořádáním bylo prospektivně analyzováno 34 pacientů 1 měsíc po prodělaném akutním infarktu myokardu (AMI) léčených duální protidestičkovou terapií. Funkce trombocytů byla u každého pacienta testována pomocí systému VerifyNow ve 3 po sobě jdoucích schématech:

  1. nejprve 1 měsíc po ukončení podávání PPI,
  2. následně po 4 týdnech užívání omeprazolu v dávce 40 mg,
  3. nakonec po 1měsíční vymývací periodě následované 4 týdny užívání pantoprazolu v dávce 40 mg.

Pacienti byli na začátku studie randomizováni k tomu, zda budou léčeni nejprve omeprazolem, nebo pantoprazolem.

Výsledky

Studie zjistila signifikantní snížení efektu klopidogrelu po zahájení léčby omeprazolem; průměrná hodnota P2Y12 reaction units (PRU) se zvýšila z 202 ± 52 na 235 ± 58 (p < 0,001). V případě podávání pantoprazolu byla účinnost klopidogrelu zachována (PRU 215 ± 54; p = 0,16). U skupiny bez léčby PPI tvořili 26 % pacientů nonrespondeři pro klopidogrel (PRU > 240). Po zahájení léčby omeprazolem se tento podíl zvýšil až na 45 %, u pacientů léčených pantoprazolem činil pouze 23 %.

Závěr

Současné podávání omeprazolu, avšak nikoliv pantoprazolu vedlo u pacientů s AMI k signifikantní farmakodynamické interakci s klopidogrelem. V případě této lékové interakce se tedy zřejmě nejedná o class effect PPI.

(ada)

Zdroj: Fontes-Carvalho R., Albuquerque A., Araújo C. et al. Omeprazole, but not pantoprazole, reduces the antiplatelet effect of clopidogrel: a randomized clinical crossover trial in patients after myocardial infarction evaluating the clopidogrel-PPIs drug interaction. Eur J Gastroenterol Hepatol 2011; 23 (5): 396−404, doi: 10.1097/MEG.0b013e3283460110.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se