Kombinace terapie klopidogrelem / kyselinou acetylsalicylovou s esomeprazolem u pacientů po krvácení ze žaludečního vředu

25. 9. 2015

Užívání kyseliny acetylsalicylové (ASA) v malých dávkách jako prevence kardiovaskulárních nemocí je celkem běžné. Lékaři by ale při předepisování této terapie měli vzít v úvahu, že při překročení denní dávky 75 mg ASA se může zdvojnásobit riziko krvácení ze žaludečního vředu.

Užívání kyseliny acetylsalicylové (ASA) v malých dávkách jako prevence kardiovaskulárních nemocí je celkem běžné. Lékaři by ale při předepisování této terapie měli vzít v úvahu, že při překročení denní dávky 75 mg ASA se může zdvojnásobit riziko krvácení ze žaludečního vředu. V následující studii se proto autoři rozhodli odpovědět na otázku, zda má smysl u pacientů s gastrointestinální intolerancí ASA její výměna za klopidogrel, nebo je lepší spíše k ASA přidat do kombinace preparát ze skupiny inhibitorů protonové pumpy.

Jednalo se randomizovanou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou studii, která trvala 12 měsíců. Do studie byli vybíráni pacienti se zhojeným žaludečním vředem a negativním testem na Helicobacter pylori. Pacienti byli randomizováni do dvou skupin – první užívala denně 75 mg klopidogrelu plus placebo, druhá dvakrát denně 80 mg ASA a dvakrát denně 20 mg esomeprazolu. Primárním sledovaným parametrem bylo opakování krvácení ze žaludečního vředu.

Do studie bylo zařazeno celkem 320 pacientů (161 pacientů ve skupině klopidogrel/placebo a 159 ve skupině ASA/esomeprazol). K opakování krvácení došlo v první skupině u 13 pacientů a ve druhé skupině u 1 pacienta. Kumulativní incidence recidivy krvácení ze žaludečního vředu během sledovaných 12 měsíců byla 8,6 % ve skupině klopidogrel/placebo (95% interval spolehlivosti 4,1–13,1 %) a 0,7 % ve skupině ASA/esomeprazol (95% interval spolehlivosti 0–2,0 %), p = 0,001.

Závěrem studie autoři došli k závěru, že u pacientů, kteří mají v anamnéze krvácení ze žaludečního vředu, je jednoznačně výhodnější kombinace ASA a esomeprazolu než samotné užívání klopidogrelu v prevenci kardiovaskulárních příhod. Zjištění autorů tedy nepodporuje aktuální doporučení, že pacienti s gastrointestinální intolerancí ASA by měli užívat klopidogrel.

(tda) 

Zdroj: Nitschmann S. Mössner J. ASS or clopidogrel plus esomeprazole after bleeding from an ulcer. Der Internist, 12/2005: 1405–1408. Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se