Itoprid pomáhá u diabetiků se sníženou gastrointestinální motilitou zlepšit kompenzaci diabetu

21. 4. 2020

Prokinetikum itoprid vedlo v prospektivní multicentrické observační studii u pacientů s diabetem a sníženou gastrointestinální (GI) motilitou nejen ke zmírnění příznaků gastroparézy a zlepšení kvality života, ale i ke zlepšení glykemických parametrů.

Metodika a cíle studie

Cílem studie indických autorů publikované v létě 2019 bylo popsat klinický profil pacientů s diabetem a sníženou GI motilitou a zhodnotit význam itopridu pro zmírnění příznaků gastroparézy a udržení glykémie ve správném rozmezí. Zařazeno bylo 41 pacientů s diabetem ve věku 18–65 let a se scintigraficky prokázanou poruchou GI motility v posledních 6 měsících, kterým byl z rozhodnutí ošetřujícího lékaře předepsán itoprid.

Kromě klinického profilu pacientů byly v průběhu 8 týdnů léčby tímto prokinetikem sledovány změny závažnosti příznaků gastroparézy, glykemické parametry, snášenlivost léčby a kvalita života pomocí nástroje PAGI-QoL (Patient Assessment of upper GI disorders – Quality of Life). PAGI-QoL zahrnuje 30 položek s hodnocením závažnosti na stupnici 0–5 u každé z nich. Maximální skóre značící nejhorší možnou kvalitu života související s poruchami horní části GI traktu tedy činí 150.

Výsledná zjištění

Průměrný věk zařazených účastníků studie činil 51,8 roku, 46,3 % tvořili muži. Pacienti měli průměrný BMI 26,5 kg/m2, jejich délka trvání diabetu činila průměrně 81 měsíců a délka trvání poruchy GI motility 68 měsíců. Nejčastějšími příznaky, na které si pacienti před zahájením studie stěžovali, byly nadýmání (v 68,3 % případů), postprandiální pocit plnosti (61 %), nauzea (51,2 %), předčasný pocit sytosti (41,5 %), pálení žáhy (39 %) a zvracení (9,8 %).

8týdenní léčba itopridem vedla k významnému zmírnění závažnosti nebo vymizení všech příznaků snížené GI motility (p < 0,001). Po 8 týdnech léčby itopridem žádný z pacientů nehodnotil žádný ze svých symptomů jako závažný. To bylo provázeno zlepšením skóre kvality života pacientů dle PAGI-QoL z 63,8 na 50 (p < 0,0001).

Kromě toho bylo po 8 týdnech léčby itopridem zjištěno významné zlepšení glykemických parametrů. Oproti vstupní hodnotě klesl glykovaný hemoglobin (HbA1c) ze 62 na 53 mmol/mol (p < 0,001), glykémie nalačno z 8,0 na 7,1 mmol/l (p = 0,004) a postprandiální glykémie z 11,7 na 10,4 mmol/l (p = 0,004).

Itoprid byl velmi dobře snášen. Během studie nebyly hlášeny žádné nežádoucí příhody v souvislosti s jeho podáváním.

Závěr

Tato studie provedená na indické populaci nepřímo vypovídá o souvislosti mezi sníženou rychlostí vyprazdňování žaludku a horší kompenzací diabetu. Jak se v ní ukázalo, prokinetikum itoprid může u diabetiků s poruchou GI motility nejen zmírnit nepříjemné příznaky této poruchy, ale také zlepšit hodnoty HbA1c, glykémie nalačno a postprandiální glykémie.

(zza)

Zdroj: Rai R. R., Choubal C. C., Agarwal M. et al. A prospective multicentric postmarketing observational study to characterize the patient population with reduced gastrointestinal motility among Indian diabetic patients receiving itopride: the Progress study. Int J Appl Basic Med Res 2019; 9 (3): 148−153, doi: 10.4103/ijabmr.IJABMR_351_18.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se