Inhibitory protonové pumpy vs. antagonisté receptoru H2 v profylaxi gastrointestinálního krvácení

25. 4. 2018

Krvácení z horní části trávicího traktu je častým nežádoucím účinkem antiagregační léčby. Obvyklým řešením je podávání léčiv, jež snižují kyselost v žaludku.

Úvod

Prezentovaný přehledový článek a metaanalýza srovnává profylaktické působení inhibitorů protonové pumpy (PPI) a antagonistů histaminového receptoru H2 (H2RAs) na krvácení v horní části gastrointestinálního traktu (GIT) způsobené užíváním duální antiagregační léčby (DAPT). Zároveň práce hodnotí vliv této léčby na funkci krevních destiček.

Metodika analýzy

Do metaanalýzy byly zahrnuty randomizované kontrolované studie a kohortové studie, které srovnávaly PPI a H2RAs u dospělých užívajících DAPT. Pro vyhledání relevantních prací byly využity databáze PubMed, Embase a Cochrane. Kritéria pro zahrnutí do metaanalýzy splnilo 12 klinických studií.

Z jednotlivých prací byla získávána následující data: relativní riziko (RR) krvácení v GIT, výskyt závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod (MACE – major adverse cardiovascular events), podíl pacientů se slabou odpovědí na klopidogrel a opakované hospitalizace. Ze získaných dat byl vypočítán rozdíl průměrných hodnot (MD) pro jednotky PRU (P2Y12 reaction unit, jednotka pro hodnocení efektu antiagregačních léčiv působících na receptor P2Y12, např. klopidogrelu).

Výsledky

Na rozdíl od H2RAs mírnily PPI potíže způsobené krvácením v GIT (RR 0,16; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,03–0,70), nicméně nebyl pozorován žádný signifikantní rozdíl v ostatních parametrech: hodnota PRU (MD 18,21 PRU; 95% CI −4,11 až 40,54), podíl pacientů se slabou odpovědí na klopidogrel (RR 1,21; 95% CI 0,92–1,61), výskyt MACE (RR 0,89; 95% CI 0,45–1,75) nebo opakované hospitalizace (RR 1,76; 95% CI 0,79–3,92).

Analýza podskupin potvrdila méně PRU ve skupině H2RAs oproti skupině s omeprazolem (2 studie; n = 189; MD 31,8 PRU; 95% CI 11,65–51,96). Data pro odpověď na klopidogrel a z hlediska výskytu MACE mohou být méně spolehlivá kvůli nízkému počtu zahrnutých studií.

Závěr

Výsledky ukazují, že PPI jsou pro profylaxi krvácení GIT spojeného s DAPT lepší a nemají žádný vliv na funkci krevních destiček. Pro potvrzení těchto zjištění je vhodné provést další studie.

(mir)

Zdroj: Yi Z. M., Qiu T. T., Zhang Y. et al. Comparison of prophylactic effect of UGIB and effects on platelet function between PPIs and H2RAs combined with DAPT: systematic review and meta-analysis. Ther Clin Risk Manag 2017; 13: 367–377, doi: 10.2147/TCRM.S127292.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se