Inhibitory protonové pumpy: aktuální, osvědčené a účinné i po 25 letech

22. 8. 2018

Inhibitory protonové pumpy (PPI) patří mezi jedna z nejpoužívanějších léčiv gastroenterologické praxe. Předkládaný článek se zabývá stručnou charakteristikou této skupiny a srovnává efektivitu PPI a blokátorů H2 ve vybraných indikacích.

Charakteristika a mechanismus účinku PPI

Inhibitory protonové pumpy jsou látky, které se v kyselém prostředí žaludku přeměňují na aktivní metabolity a následně blokují funkci protonové pumpy, tj. enzymu tvořícího žaludeční kyselinu. Aby se zabránilo jejich předčasné aktivaci a degradaci, jsou nejčastěji zpracovány do speciálních lékových forem, které umožňují bezpečný přechod žaludkem a vstřebání v proximální části tenkého střeva.

PPI tlumí sekreci kyseliny chlorovodíkové parietální buňkou bez ohledu na vyvolávající podnět a intragastrické pH jsou schopny udržet nad pH > 4 v rozmezí 15−21 hodin. V posledních letech se staly významnými konkurenty původně užívaných blokátorů H2 a postupně základními léky používanými v terapii acidopeptických onemocnění. Níže jsou uvedeny rozdíly mezi PPI a blokátory H2 v nejčastějších indikacích.

Hojení peptidických vředů

Klinické studie prokázaly lepší míru hojení gastroduodenálních vředů během terapie PPI než při podávání blokátorů H2. Data z 384 randomizovaných kontrolovaných studií (RCT), jež zahrnuly celkem 44 870 pacientů, prokázala, že omeprazol ze skupiny PPI byl při hojení významně účinnější (p = 0,001) než blokátory H2.

Eradikace Helicobacter pylori

Infekce H. pylori je dobře známým kofaktorem při rozvoji gastroduodenálního vředu. Několik vysoce kvalitních publikací, závěry Maastrichtského konsenzu i systematický přehled databáze Cochrane podporují zařazení PPI do dvoj- až trojkombinace s antibiotiky. Synergický účinek PPI je v rámci tohoto eradikačního režimu významnější než při užití blokátorů H2.

Gastropatie vyvolané NSA

Výsledky metaanalýzy 112 RCT naznačují, že ačkoli vysoké dávky blokátorů H2 mohou být prospěšné, neexistují dostatečné důkazy o výhodách konvenčních dávkovacích režimů v rámci jejich profylaktického podávání. Nejprůkaznější výsledky ohledně PPI pocházejí ze dvou multicentrických studií prováděných s vysoce rizikovými pacienty s denním užíváním nesteroidních antiflogistik (NSA). Kumulativní četnost pacientů, u kterých došlo po 6 měsících k manifestaci vředů, byla u skupiny užívající esomeprazol (20 mg denně) podstatně nižší (5,2 %) než v případě respondentů s placebem (17 %).

Závěr

Inhibitory protonové pumpy byly do klinické praxe zavedeny před více než 25 lety. Od té doby se ukázaly jako neocenitelné, bezpečné a účinné látky pro zvládnutí patologických stavů souvisejících s působením žaludeční kyseliny.

(zemt)

Zdroj: Strand D. S., Kim D., Peura D. A. 25 years of proton pump inhibitors: a comprehensive review. Gut Liver 2017; 11 (1): 27−37, doi: 10.5009/gnl15502.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se