Prediktivní efekt hyperurikémie pro stázu krve v levé síni u pacientů s nevalvulární fibrilací síní

25. 9. 2018

Studie z května 2018 se věnovala souvislosti urikémie a nálezu trombu nebo spontánního echo kontrastu v levé síni metodou jícnové echokardiografie.

Inzerce

Úvod

Stáza krve v levé síni, spontánní echokontrast v levém oušku / levé síni a trombus, viditelné při transezofageální echokardiografii (TEE), vysvětlují nejméně pětinu ischemických cévních mozkových příhod u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (FiS). Spontánní echokontrast je pretrombotický stav, který bez optimální antikoagulační terapie ve většině případů progreduje do trombu s následnou hrozbou tromboembolických komplikací.

V poslední době narůstá počet výzkumných prací zaměřených na souvislost hladiny sérového urátu a rizika tromboembolismu. Cílem studie čínských autorů publikované v prestižním International Journal of Cardiology bylo posoudit, zda hyperurikémie může být prediktivním faktorem pro přítomnost trombu / spontánního echokontrastu v levé síni u pacientů s nevalvulární FiS.

Metodika studie

V rámci retrospektivní monocentrické studie byly analyzovány záznamy 1198 pacientů (801 mužů, 397 žen, průměrného věku 56,84 ± 12,22 roku) s nevalvulární FiS, kterým byla před řešením arytmie nebo uzávěrem ouška provedena TEE. Pacienti byli rozděleni na skupinu s pozitivitou nálezu trombu / spontánního echokontrastu v levé síni a skupinu s negativním nálezem. Vstupní klinické charakteristiky byly rovněž vyhodnoceny ze záznamů. Hyperurikémie byla pro účely studie definována jako hladina sérového urátu ≥ 357 μmol/l u žen a ≥ 416 μmol/l u mužů nebo jako předchozí diagnóza hyperurikémie.

Výsledky

TEE vyšetření ukázalo abnormitu u 97 (8,1 %) pacientů, z nichž u 49 byl nalezen trombus a u 48 spontánní echokontrast. Střední koncentrace kyseliny močové v séru byla významně vyšší a přítomnost hyperurikémie častější u pacientů s některou z abnormit. Významný prediktivní efekt pro tyto abnormity byl pozorován jak u koncentrace kyseliny močové (poměř šancí [OR] 1,006; p = 0,001), tak u hyperurikémie (OR 2,04; p = 0,001). Po adjustaci na perzistentní/permanentní FiS, věk, pohlaví, velikost levé síně > 40 mm, iktus v anamnéze, hypertenzi a diabetes byly jak sérová urikémie, tak i hyperurikémie nezávislým prediktivním faktorem přítomnosti trombu / spontánního echokontrastu v levé síni (OR 1,004; p = 0,03 a  OR 1,69; p = 0,027).

Následné analýzy podskupin ukázaly, že riziko vzniku trombu / spontánního echokontrastu by mohlo být citlivěji určováno pomocí kombinace skóre CHA2DS2-VASc a hyperurikémie, a to zejména u pacientů s hodnotou CHA2DS2-VASc < 2. Prediktivní efekt hyperurikémie byl výrazný u pacientů s permanentní FiS, ale pouze mírný u paroxyzmální FiS. Byl významný u pacientů užívajících i neužívajících antikoagulační terapii.

Závěr

Hladina sérového urátu a přítomnost hyperurikémie úzce souvisí se stázou krve v levé síni. Hyperurikémie by mohla být nezávislým prediktivním faktorem a v kombinaci se skóre CHA2DS2-VASc významně zpřesnit stanovení rizika stázy u pacientů s nevalvulární fibrilací síní, zejména u těch s hodnotou CHA2DS2-VASc nižší než 2.

(luko)

Zdroj: Liu F. Z., Liao H. T., Lin W. D. et al. Predictive effect of hyperuricemia on left atrial stasis in non-valvular atrial fibrillation patients. Int J Cardiol 2018 May 1; 258: 103−108, doi: 10.1016/j.ijcard.2018.01.080.

09-2019-CARD-1272011-0001

Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Možnosti nefarmakologického ovlivnění hypercholesterolémie
Autoři: MUDr. Marek Vícha, doc. MUDr. Jan Václavík, F.E.S.C. Ph.D.

Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa
Autoři: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hlavačková, MUDr. Petra Herboltová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se