Mortalita po intracerebrálním krvácení je výrazně nižší při použití nových perorálních antikoagulancií ve srovnání s warfarinem

28. 2. 2018

Vzhledem ke stále se rozšiřujícímu využívání nových perorálních antikoagulancií (NOACs) v prevenci tromboembolických stavů se kanadští autoři rozhodli analyzovat dopad jejich užívání na mortalitu pacientů s intracerebrálním krvácením.

Inzerce

Metodika studie

Autoři analyzovali souvislost mezi užívání NOACs nebo warfarinu v posledních 7 dnech před hemoragickou cévní mozkovou příhodou (hCMP) a mortalitou těchto pacientů během hospitalizace. Do retrospektivní kohortové studie zařadili 141 311 pacientů s hCMP, kteří byli hospitalizováni mezi říjnem 2013 a prosincem 2016 v 1662 nemocnicích zapojených do programu Get With The Guidelines – Stroke (nemocniční program pro zlepšení péče o pacienty s CMP prostřednictvím dodržování aktuálních terapeutických standardů).

Analyzovaná populace

Průměrný věk pacientů činil 68,3 roku a 48,1 % tvořily ženy. Celkem 10,6 % zařazených užívalo před hCMP warfarin a 3,5 % NOACs. Třetí skupinu tvořili pacienti bez perorální antikoagulační léčby. Protidestičkové preparáty užívalo 32,1 % pacientů. Pacienti léčení NOACs nebo warfarinem byli starší, měli častěji fibrilaci síní a častěji již dříve prodělali CMP. Závažnost hCMP se mezi 3 skupinami významně nelišila.

Výsledná zjištění

Neupravená mortalita během hospitalizace dosáhla 32,6 % ve skupině s warfarinem, 26,5 % ve skupině s NOAC a 22,5 % ve skupině bez perorální antikoagulace. Riziko úmrtí během hospitalizace bylo v porovnání se skupinou bez perorální antikoagulace významně vyšší jak u pacientů s warfarinem (poměr šancí [OR] 1,62; 97,5% interval spolehlivosti [CI] 1,53–1,71), tak u těch, kteří užívali NOACs (OR 1,21; 97,5% CI 1,11–1,32).

Významný rozdíl byl zjištěn také při porovnání skupiny s warfarinem a skupiny s NOACs. Mortalita během hospitalizace byla u pacientů, kteří před hCMP užívali NOACs, významně nižší než u pacientů s warfarinem (OR 0,75; 97,5% CI 0,69–0,81).

Při zohlednění užívání protidestičkových preparátů se ukázalo, že rozdíl v riziku úmrtí mezi skupinou s warfarinem a s NOACs je numericky větší u pacientů, kteří užívali 2 protidestičkové preparáty (47,1 vs. 32,7 %), než u pacientů bez předchozí protidestičkové léčby (31,7 vs. 26,4 %), i když rozdíl nebyl statisticky významný.

Závěr

Perorální antikoagulační léčba zvyšuje riziko úmrtí během hospitalizace pro hCMP. Při užívání NOACs je ale mortalita významně nižší než při užívání warfarinu.

(zza)

Zdroj: Inohara T., Xian Y., Liang L. et al. Association of intracerebral hemorrhage among patients taking non-vitamin K antagonist vs vitamin K antagonist oral anticoagulants with in-hospital mortality. JAMA 2018 Feb 6; 319 (5): 463–473, doi: 10.1001/jama.2017.21917.

Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Možnosti nefarmakologického ovlivnění hypercholesterolémie
Autoři: MUDr. Marek Vícha, doc. MUDr. Jan Václavík, F.E.S.C. Ph.D.

Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa
Autoři: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hlavačková, MUDr. Petra Herboltová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se