Edoxaban v prevenci ischemického iktu u pacientů s nevalvulární fibrilací síní

14. 6. 2019

Edoxaban je nejnovějším přímým inhibitorem koagulačního faktoru Xa, ze skupiny nových perorálních antikoagulancií (NOACs), která v některých indikacích postupně nahrazují warfarin. Oblibu si získaly díky snadnému dávkování, srovnatelné či lepší účinnosti a zároveň nižšímu riziku závažného krvácení oproti warfarinu.

Inzerce

Základní charakteristika edoxabanu

Edoxaban má výhodné dávkování 1× denně a potvrzenou účinnost jak v prevenci systémové embolizace při nevalvulární fibrilaci síní, tak v léčbě hluboké žilní trombózy a plicní embolie. Je podáván v dávce 60 mg denně, dávka 30 mg je indikovaná u pacientů se sníženou renální funkcí, tělesnou hmotností < 60 kg nebo u těch, kteří užívají silné inhibitory glykoproteinu P. Užívání tohoto léčiva nevyžaduje monitorování účinku během léčby; v případě akutních stavů lze jeho účinek posoudit pomocí speciálně kalibrovaného testu anti-Xa aktivity.

Zkušenosti z klinických studií

Studie ENGAGE–TIMI AF 48, ve které bylo randomizováno více než 21 tisíc pacientů, prokázala stejnou nebo lepší účinnost edoxabanu v dávce 30 i 60 mg denně v porovnání s warfarinem v prevenci ischemického iktu a systémové embolizace u pacientů s nevalvulární fibrilací síní. Zároveň byl zjištěn významně nižší výskyt závažného krvácení ve srovnání s warfarinem. Tato účinnost a bezpečnost byla nezávislá na nejrůznějších klinických faktorech, jako jsou věk, riziko pádu, renální či hepatální onemocnění, srdeční selhání nebo předchozí cévní mozková příhoda. Rovněž výsledný výstup kombinující podíl případů úmrtí (z jakýchkoliv příčin), cévní mozkové příhody, systémové embolizace a závažného krvácení byl významně lepší ve skupině užívající edoxaban. Data o účinnosti a bezpečnosti edoxabanu z reálné klinické praxe jsou zatím skrovná, dosavadní výsledky však potvrzují závěry z klinických studií.

Závěr

Díky snadnému dávkování, účinnosti a bezpečnosti se edoxaban zdá být nákladově efektivní alternativou warfarinu v léčbě pacientů se středním a vysokým rizikem tromboembolismu. V České republice se na něj (stejně jako na ostatní NOACs) zatím vztahují indikační omezení pro úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

(pab)

Zdroj: Cervantes C. S., Merino J. L., Barrios V. Edoxaban for the prevention of stroke in patients with atrial fibrillation. Exp Rev Cardiovasc Ther 2019; 17 (4): 319−330, doi: 10.1080/14779072.2019.1598263.Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.