Přidání paracetamolu k tramadolu ve snaze o zmírnění časné pooperační bolesti po lumbální diskektomii

4. 12. 2020

Recentně byla publikována zřejmě první prospektivní randomizovaná kontrolovaná studie, která porovnávala pooperační analgetickou účinnost kombinace tramadolu s paracetamolem oproti samotnému tramadolu. Její výsledky favorizují kombinaci, a to jak významně nižším skóre bolesti během prvních 30 minut, tak také nižší spotřebou tramadolu během prvních 24 hodin po operaci.

Metodika a průběh studie

Do studie bylo zařazeno 60 pacientů ve věku 18–60 let, kteří podstoupili lumbální diskektomii. Po randomizaci v poměru 1 : 1 jim byl podán buď samotný tramadol v dávce 1 mg/kg i.v., nebo kombinace tramadolu 1 mg/kg i.v. s paracetamolem 1 g i.v. 30 minut před ukončením operace a anestezie. Podávání paracetamolu (1 g) pokračovalo v 6hodinových intervalech po dobu prvních 24 hodin po operaci. Pokud skóre bolesti na 10bodové numerické škále (NRS; 10 bodů = největší představitelná bolest) překročilo hodnotu 3 a bylo to potřeba, pacienti dostávali tramadol, jehož dávka byla titrována do maximálně 0,1 mg/kg i.v.

V době 5, 15, 20 a 30 minut a 1, 2, 4, 6, 12 a 24 hodin od ukončení operace byla hodnocena skóre bolesti (podle NRS), skóre závažnosti nauzey a zvracení (NSS/VSS s hodnotami 0–2; 0 = absence nauzey/zvracení) a skóre spokojenosti pacienta (PSS s hodnotami 0–3; 3 = největší spokojenost).

Primárním sledovaným parametrem byl rozdíl v celkové dávce tramadolu podaného během prvních 24 hodin po operaci.

Výsledky

Demografické údaje pacientů, doba trvání operace i anestezie byly v obou skupinách srovnatelné.

Celková průměrná dávka tramadolu během 24 hodin po operaci byla významně nižší ve skupině, která dostala kombinaci tramadolu + paracetamolu (81,20 vs. 106,12 mg; p = 0,04).

Skóre bolesti bylo po 5, 15, 20 a 30 minutách od ukončení operace významně nižší ve skupině užívající kombinovanou analgetickou léčbu než ve skupině na samotném tramadolu (p = 0,021, resp. p = 0,004, resp. p = 0,002, resp. p = 0,018). Při následujících měřeních (1–24 hodin po operaci) byla skóre bolesti v obou skupinách srovnatelná.

Významný rozdíl ve skóre PSS byl mezi skupinami zjištěn při hodnocení po 20 minutách od ukončení operace, kdy byla spokojenost větší mezi pacienty, jimž byla podána kombinace tramadol + paracetamol.

Výskyt nežádoucích příhod (pruritus, nauzea, zvracení) byl u obou skupin srovnatelný.

Závěr

Prezentovaná studie navázala na předchozí práce, které naznačují sníženou spotřebu opioidů v pooperačním období při podávání paracetamolu. Ukázala, že paracetamol v kombinaci s tramadolem je účinnější při zmírnění časné pooperační bolesti u dospělých pacientů podstupujících lumbální diskektomii. Přínos paracetamolu nebyl v této studii patrný v pozdějším pooperačním období, kombinovaná léčba ale významně snížila celkovou dávku tramadolu podávaného podle potřeby během 24 hodin po operaci.

(zza)

Zdroj: Uztüre N., Türe H., Keskin Ö. et al. Comparison of tramadol versus tramadol with paracetamol for efficacy of postoperative pain management in lumbar discectomy: a randomised controlled study. Int J Clin Pract 2020; 74 (1): e13414, doi: 10.1111/ijcp.13414.Štítky
Neurologie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se