Pregabalin není jen antiepileptikum: potvrzená účinnost u generalizované úzkostné poruchy

22. 10. 2018

Pregabalin je původně antiepileptikum působící skrze napěťově řízené vápníkové kanály v centrálním nervovém systému. Vedle léčby parciální epilepsie se využívá zejména při potlačení neuropatické bolesti a nedávný přehled publikovaných prací dokládá i jeho účinnost u generalizované úzkostné poruchy (GAD). Úspěšné nasazení pregabalinu v této indikaci ilustrujeme kazuistikou z českého prostředí.

Generalizovaná úzkostná porucha

GAD je frekventovaným jevem zejména (avšak nejen) v geriatrické populaci a často bývá doprovázena další psychiatrickou komorbiditou, zpravidla depresí. Mezi typické příznaky patří všeobecná úzkost, nervozita, svalové napětí, třes a potíže s koncentrací. Kromě pregabalinu je možné k léčbě nasadit rovněž antidepresiva (paroxetin, escitalopram, venlafaxin a duloxetin) nebo anxiolytikum buspiron.

Přehled studií s pregabalinem v léčbě GAD

Review prací věnovaných účinnosti a bezpečnosti pregabalinu v léčbě generalizované úzkostné poruchy (GAD) z roku 2015 zahrnuje 13 studií (11 randomizovaných dvojitě zaslepených a 2 otevřené). Účinnost pregabalinu byla v těchto studiích potvrzena při schváleném dávkování 150–600 mg denně:

  • v monoterapii u seniorů s GAD,
  • v monoterapii u pacientů s těžkou úzkostí,
  • po přidání k SSRI (inhibitorům zpětného vychytávání serotoninu) nebo SNRI (inhibitorům zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu) u pacientů, kteří nereagovali na iniciální léčbu těmito antidepresivy.

Jako nejčastější nežádoucí příhody byly popisovány somnolence a závratě, a to v závislosti na dávce. Pregabalin je spojován s nízkým potenciálem vyvolávat příznaky z vysazení, nicméně doporučuje se během posledního týdne užívání raději postupně snižovat dávku.

Kazuistika – geriatrická pacientka s GAD, depresí a abúzem alprazolamu

78letá žena s dlouhodobě léčenou depresí přichází pro zhoršení stavu. Kromě depresivního syndromu byla přítomna chronická bolest, generalizovaná úzkost, insomnie a suspektní závislost na benzodiazepinech. Do medikace byly po dohodě s pacientkou na postupném snižování alprazolamu přidány klomipramin a hydroxyzin.

Po měsíci došlo k úpravě spánku a zmírnění bolestivých stavů a depresivních projevů. Nadále však přetrvávaly úzkosti, nervozita a neklid, nedařilo se dodržet plán vysazení alprazolamu. Do medikace byl přidán pregabalin 75 mg (1−0−1), hydroxyzin byl vysazen. Vzhledem k částečné úpravě úzkostné symptomatologie byla po měsíci dávka pregabalinu navýšena na 150 mg. Při kontrole po dalším měsíci pacientka uváděla částečné zmírnění úzkosti, postupné vysazování alprazolamu, přetrvávající zkvalitnění spánku i zmírnění bolestí. Pregabalin byl navýšen na 75 mg ráno a 150 mg večer.

Při kontrolním vyšetření po měsíci již pacientka alprazolam neužívala (ověřeno u praktického lékaře), spala dobře a úzkost pociťovala pouze situačně, byla schopna prožívat radost a vykonávat domácí práce. Popisovala výrazné zlepšení stavu a kvality života. Po roce stále užívá klomipramin 25 mg večer a pregabalin 75 mg ráno a 150 mg večer. Její stav je stabilizovaný a pacientka se aktivně zapojuje do běžného života.  

Závěr

Citovaný přehled literatury doplněný o kazuistiku ukazuje dobrou účinnost a bezpečnost pregabalinu v terapii GAD. Díky svému unikátnímu mechanismu, zcela odlišnému od ostatních léčiv indikovaných u pacientů GAD, je užitečnou terapeutickou možností.

(mir)

Zdroje:
1. Baldwin D. S., den Boer J. A., Lyndon G. et al. Efficacy and safety of pregabalin in generalised anxiety disorder: a critical review of the literature. J Psychopharmacol 2015; 29 (10): 1047–1060, doi: 10.1177/0269881115598411.
2. Šebelová L., Šebela A. Efekt pregabalinu v léčbě generalizované úzkostné poruchy s komorbidní depresí u geriatrické pacientky. Psychiatrie praxi 2018; 19 (1): 25–26.Štítky
Neurologie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se