Pregabalin u neuropatické bolesti z pohledu plátce zdravotní péče

28. 6. 2018

Španělští autoři se ve své recentně publikované práci zaměřili na ekonomickou stránku léčby periferní neuropatické bolesti a srovnali podávání pregabalinu a gabapentinu v rutinní klinické praxi.

Metodika studie

Jednalo se o retrospektivní observační studii, v níž byla získávána data z elektronické zdravotnické dokumentace osob léčených pro periferní neuropatickou bolest. Pregabalin i gabapentin byly podávány v terapeutických dávkách, nemocní byli sledováni po dobu 2 let. Do analýzy byla zahrnuta taktéž data o typu bolesti, komorbiditách, konkomitantní analgetické terapii a využívání dalších zdravotnických služeb a cena péče o nemocné.

Výsledky

Vyhodnoceno bylo celkem 923 pacientských záznamů. Průměrný věk nemocných činil 59,4 roku a 62,3 % tvořily ženy. Polyneuropatií trpělo 21,5 % pacientů, přičemž diabetická polyneuropatie byla nejčastější. 12 % pacientů trpělo (postherpetickou) neuralgií trigeminu. 

Celkový vážený průměr nákladů na pacienta byl nižší u pregabalinu ve srovnání s gabapentinem (2624 € oproti 3142 €; p = 0,014). Rozdíl byl dán především signifikantně nižšími náklady vynaloženými na zdravotní péči, a to i po započtení nákladů bezprostředně nesouvisejících s léčbou. Jednalo se mimo jiné o signifikantně nižší potřebu užití konkomitantní analgezie, méně návštěv lékaře a méně dnů v pracovní neschopnosti.

Závěr

Tato studie ukázala, že v terapeutických dávkách je pregabalin podávaný v indikaci periferní neuropatické bolesti spojen s nižšími náklady, a to nejen z hlediska prostředků přímo určených na zdravotní péči, ale také spojených například s pracovní neschopností.

(eza)

Zdroj: Sicras-Mainar A., Rejac Gutiérrez J., Perez-Paramo M., Navarro-Artieda R. Cost of treating peripheral neuropathic pain with pregabalin or gabapentin at therapeutic doses in routine practice. J Comp Eff Res 2018 May 14; doi: 10.2217/cer-2018-0008 [Epub ahead of print].Štítky
Neurologie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se