Potenciál pregabalinu v terapii postherpetické neuralgie

13. 8. 2018

Postherpetická neuralgie (PHN) je poměrně častým typem periferní neuropatie. Incidence PHN stoupá s rostoucím věkem, mezi její běžné projevy patří intenzivní bolest, svědění a zvýšená citlivost k dotekům. Cílem této práce bylo posoudit účinnost pregabalinu v terapii PHN a zjistit, zda je tento efekt závislý na dávce.

Role pregabalinu v terapii postherpetické neuralgie

Tricyklická antidepresiva byla první lékovou skupinou používanou ke zmírnění bolestí u pacientů s PHN. Jejich četné vedlejší účinky vedly ke snaze najít vhodnější léčbu. Recentní studie prokázaly pozitivní přínos opioidů, topických analgetik a antikonvulziv.

Pregabalin (patřící mezi antikonvulziva) se váže na napěťově řízené vápníkové receptory α2δ. Dosavadní studie naznačují jeho účinnost v terapii chronické neuropatické bolesti. Cílem prezentované práce bylo zhodnotit, zda podávání pregabalinu vede u pacientů s PHN ke snížení intenzity bolesti, a zároveň odpovědět na otázku, zda má pregabalin ve vyšších dávkách výraznější analgetický efekt ve srovnání s režimem s nižším dávkováním.

Cíle metaanalýzy

Do metaanalýzy bylo zařazeno 7 randomizovaných klinických studií zahrnujících celkem 2192 pacientů s PHN. Z toho 1381 nemocných dostávalo pregabalin a 811 placebo. Měřenými výstupy byly změna intenzity bolesti na 100bodové vizuální analogové škále (VAS) po 8 týdnech podávání pregabalinu nebo placeba, skóre interference bolesti se spánkem a zlepšení skóre celkového dojmu změny stavu pacienta (PGIC – Patient’s Global Impression of Change). Dále byl zjišťován podíl pacientů v obou skupinách, u kterých došlo ke snížení intenzity bolesti o 30, resp. 50 %. Zhodnocení efektu dávky pregabalinu na snížení intenzity bolesti bylo provedeno pomocí analýzy podskupin.

Výsledky

U pacientů užívajících pregabalin došlo po 8 týdnech od zařazení do studie ve srovnání s kontrolní skupinou k signifikantnímu snížení intenzity bolesti na škále VAS o 11,23 bodu (95% interval spolehlivosti [CI] –14,83 až –8,13; p = 0,000). Pregabalin byl rovněž asociován s vyšším procentem pacientů, u kterých došlo k redukci intenzity bolesti o 30, resp. 50 %. Statisticky signifikantní bylo dále snížení interference bolesti se spánkem a zlepšení skóre PGIC. Vyšší dávky pregabalinu korelovaly v analýze podskupin s výraznějším snížením intenzity bolesti.

Závěr

Výsledky této metaanalýzy naznačují potenciál pregabalinu v terapii postherpetické neuralgie. Ve srovnání s placebem vedlo podávání pregabalinu u pacientů s PHN k signifikantními snížení intenzity bolesti a interference bolesti se spánkem. Vyšší dávky pregabalinu mají tendenci k vyššímu analgetickému efektu.

(alz)

Zdroj: Wang S. L., Wang H., Nie H. Y. et al. The efficacy of pregabalin for acute pain control in herpetic neuralgia patients: a meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2017; 96 (51): e9167, doi: 10.1097/MD.0000000000009167.Štítky
Neurologie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se