Pooperační bolest po thorakotomii: invazivní řešení není nutné

5. 4. 2018

Zlatý standard je označení, které si léčiva nebo terapeutické postupy musejí opravdu zasloužit. I tak ovšem může být jejich pozice kdykoli ohrožena.

Zlatý standard s riziky

Thorakotomie patří z hlediska léčby pooperační bolesti k náročným výkonům. Bolestí trpí až 80 % pacientů a zlatým standardem kontroly bolesti je epidurální anestezie. Její účinnost však není vždy dostatečná, navíc je zde nezanedbatelné riziko spojené s její invazivností (poranění míchy, infekce nebo krvácení). Zejména riziko krvácení je problematické, protože kvůli němu nemůže být epidurální analgezie aplikována pacientům s antikoagulační léčbou.

Je tedy velmi žádoucí nalézt alternativu k tomuto zlatému standardu: léčivo s dostatečně silným analgetickým účinkem, které může být podáváno po delší dobu.

Je řešením pregabalin?

Jedním z kandidátů pro tuto úlohu je pregabalin, jehož hlavní indikací je neuropatická bolest, ale používá se rovněž v terapii epilepsie a generalizované úzkostné poruchy. Je pro léčbu pooperační bolesti dostatečně účinný? Jak bezpečný je u těchto pacientů?

Na tuto otázku hledala odpověď nedávno publikovaná japonská studie. Hodnoceno bylo 90 pacientů plánovaných k thorakotomii, kteří byli randomizováni k užívání pregabalinu nebo zavedení epidurální anestezie (ropivakain a fentanyl). Obě skupiny také dostávaly orálně celekoxib. Hodnocení bylo provedeno 1., 3. a 5. den po operaci. 

Výsledná zjištění

Intenzita pooperační bolesti (hodnocená pomocí číselné škály [NRS − Numerical Rating Scale]) byla ve skupině s pregabalinem významně nižší (p < 0,05), což zachycuje i následující graf.

Stejně dobré výsledky měl pregabalin i ve skórování interference se spánkem (SIR − Sleep Interference Rate; p < 0,05).

Pozn.: POD = den od operace.

Další analýza ukázala, že užívání pregabalinu významně snížilo potřebu přídavné analgetické terapie (p < 0,05).

Obě skupiny měly stejně dlouhý operační čas a stejně rychle se hojily (p = 0,500; p = 0,480). Epidurální analgezie ovšem prodloužila přípravu k operaci, protože její zavedení vyžaduje určitý čas (45,2 ± 12,3 vs. 31,3 ± 7,1 min; p < 0,001).

Rozdíl byl také ve výskytu nežádoucích příhod, což shrnuje následující tabulka.

Příhoda Počet případů ve skupině s epidurální analgezií Počet případů ve skupině s pregabalinem p
pneumonie 4 0 0,042
dysurie 12 0 0,001
obstipace 11 2 0,007
nauzea 10 1 0,004

Závěr

Pregabalin je bezpečné a efektivní analgetikum a dle této studie může být použit jako alternativa k epidurální analgezii v léčbě akutní bolesti po thorakotomii. 

(pez)

Zdroje: 
1. Matsutani N., Dejima H., Nakayama T. et al. Impact of pregabalin on early phase post-thoracotomy pain compared with epidural analgesia. J Thorac Dis 2017; 9 (10): 3766−3773, doi: 10.21037/jtd.2017.09.78.
2. Ambler Z., Hovorka J. Pregabalin. Nová možnost léčby neuropsychiatrických poruch a komorbidit: epilepsie, neuropatické bolesti, poruch spánku, generalizované úzkostné poruchy. Remedia 2006; 16 (4): 367−375.Štítky
Neurologie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se