Může fixní kombinace tramadol/paracetamol výrazně zmírnit bolest zad nezvládnutou NSAIDs?

9. 10. 2020

Možností jak předcházet lékovým komplikacím při terapii bolesti dolních zad (LBP) a zároveň zlepšit fungování pacientů v běžných každodenních aktivitách je preskripce slabého agonisty opioidů tramadolu v kombinaci s paracetamolem. Menší japonská observační studie se zaměřila na účinnost této léčby z hlediska snížení disability pacientů s chronickou LBP, zlepšení jejich každodenních aktivit a výskytu nežádoucích příhod.

Úvod

Jako bolesti dolních zad (low back pain) označujeme klinický syndrom definovaný bolestí, zvýšeným svalovým napětím a pocitem ztuhlosti v oblasti mezi dolním okrajem žeber a gluteálními rýhami s případnou projekcí bolesti do dolních končetin.

Jako chronické označujeme bolesti zad, které přetrvávají déle než 3 měsíce. Jde o poměrně častý stav a zpravidla je léčen nesteroidními antiflogistiky (NSAIDs). Jejich chronické užívání však mívá − zejména u straších osob − některé nežádoucí vedlejší účinky: kromě gastrointestinálních potíží může dojít také ke snížení renálních funkcí. Těmto komplikacím se lze vyhnout při použití tramadolu − slabého opioidu, který může zlepšit chronické bolesti zad a omezenou hybnost.

Metodika a průběh studie

Prezentovaná práce sledovala 24 pacientů s chronickou bolestí dolních zad, kterou se nepodařilo ztlumit podáváním NSAIDs. Šlo o 10 mužů a 14 žen průměrného věku 65,1 ± 12,1 roku. Byla jim předepsána fixní kombinace tramadolu a paracetamolu (37,5 mg/325 mg) 4× denně, kterou užívali po dobu 1 měsíce. Na začátku, po 1 týdnu a po 1 měsíci užívání byly hodnoceny následující parametry: bolest nohou a bolest dolních zad (VAS − vizuální analogová škála), běžné každodenní aktivity (RDQ − Roland-Morris Disability Questionnaire) a ztráta hybnosti (ODI − Oswestry Disability Index).

Výsledná zjištění

Bolest nohou byla u sledovaných pacientů výrazně závažnější než bolest zad, ale vymizela během 1. týdne léčby (p = 0,00093), bolest dolních zad se zlepšila po 1 měsíci užívání kombinace tramadolu s paracetamolem (p = 0,00034).

Průměrné hodnoty RDQ (p = 0,015) a ODI (p = 0,0032) se rovněž zlepšily po 1 měsíci užívání. U 1 z pacientů se bolesti natolik zlepšily, že zrušil plánovanou operaci zúženého páteřního kanálu.

Celkem 41,6 % účastníků studie uvedlo nauzeu a pocit nadýmání na počátku terapie, 12,5 % (4 pacienti) kvůli tomu léčbu ukončilo. U žádného ze sledovaných pacientů nebyla pozorována zmatenost. U 25 % pacientů podávání tramadolu a paracetamolu chronické bolesti dolních zad nezlepšilo.

Závěr a diskuse

Fixní kombinace tramadolu a paracetamolu je upřednostňována před chronickým užíváním NSAIDs, protože má méně nežádoucích gastrointestinálních a renálních nežádoucích účinků. Titrace tramadolu snižuje incidenci nauzey. Šlo o observační, nikoliv komparativní studii; pro vyhodnocení dlouhodobé účinnosti kombinace tramadolu a paracetamolu u starších pacientů s chronickou bolestí dolních zad nereagující na NSAIDs je tedy zapotřebí širších výzkumů.

(mir)

Zdroj: Imamura T. Significant efficacy of tramadol/acetaminophen in elderly patients with chronic low back pain uncontrolled by NSAIDs: an observational study. Open Orthop J 2015; 9: 120−125, doi: 10.2174/1874325001509010120Štítky
Neurologie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se