Fixní kombinace tramadol/paracetamol v léčbě chronické bolesti dolních zad a vliv na apatii chronicky algických pacientů

9. 10. 2020

Dlouhodobá chronická bolest je spojená s apatií, ztrátou motivace a depresí pacientů, tyto komorbidity chronické bolesti a vzájemné spojitosti však stále nejsou dostatečně prozkoumané. Cílem japonské studie bylo zhodnotit četnost výskytu apatie u pacientů s chronickou bolestí dolní části zad (LBP – low back pain) a terapeutickou účinnost fixní kombinace tramadol/paracetamol při léčbě této bolesti i její vliv na apatii u pacientů s LBP.

Chronická bolest a apatie

U pacientů s chronickou bolestí dolní části zad se často vyskytují komorbidity jako deprese, úzkost a poruchy spánku. Psychologické faktory, pracovní neschopnost a somatizační porucha mohou vést k prodlužování demonstrace bolestí dolních zad. Apatie má také negativními důsledky na kognici a celkovou aktivitu pacienta, výskyt apatie ovšem není u chronické bolesti dostatečně prostudovaný. Antidepresivní účinky tramadolu byly popsané již dříve − u tohoto slabého µ-opioidního agonisty se předpokládá vliv na zlepšení nálady slabou inhibicí zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu. Analgetický účinek tramadolu se významně potencuje současným podáváním s paracetamolem. 

Apatie je definována jako ztráta motivace a projevuje se například sníženou vytrvalostí, nedostatkem zájmu o dění kolem sebe, lhostejností, nízkou sociální angažovaností, otupělými emočními reakcemi nebo nedostatkem vhledu. Ačkoliv je apatie běžným rysem neurodegenerativních onemocnění, neexistuje konsenzus týkající se diagnostických kritérií apatie.

Metodika a průběh studie

Do retrospektivní studie případů a kontrol (case-control) bylo zařazeno 73 pacientů s chronickou bolestí dolní části zad. Studovaná kohorta sestávala z 23 mužů a 50 žen průměrného věku 71 let a byla léčená kombinací tramadol/paracetamol (n = 36), respektive celekoxibem (n = 37). Pacienti v tramadolové skupině užívali kombinované tablety s fixní dávkou tramadol/paracetamol (37,5 mg tramadol-hydrochloridu, 325 mg paracetamolu) 2× denně. Dávkování bylo titrované v případě potřeby až na 4 tablety denně (150 mg tramadol-hydrochloridu, 1300 mg paracetamolu). Pacienti v celekoxibové skupině užívali 2 tablety denně (200 mg celekoxibu).

Účastníci byli pozorovaní po dobu 4 týdnů s pravidelnými hodnocením stavu každých 7 dní. Stav byl hodnocen pomocí dotazníků, přičemž byla posuzována míra apatie (Starkstein Apathy Scale), bolest (na stupnici 0–10), míra úzkosti a případné deprese (Hospital Anxiety and Depression Scale), katastrofizace bolesti (Pain Catastrophizing Scale) a míra fyzických omezení souvisejících s bolestí dolních zad (Rolland-Morris Disability Questionnaire).

Výsledná zjištění

55,6 % (n = 35) pacientů splňovalo kritéria pro apatii. Během 4týdenního léčebné režimu došlo ve skupině užívající tramadol/paracetamol k signifikantnímu zlepšení v hodnocení apatie (ze 16,2 ± 5,3 na 12,8 ± 5,7) a hodnocení bolesti na stupnici 0–10 (ze 7,5 ± 1,4 na 3,7 ± 1,8). U celekoxibové skupiny nebyly pozorované změny v hodnocení apatie (ze 15,5 ± 6,1 na 15,9 ± 6,2) a byly zaznamenány menší změny v hodnocení bolesti (ze 6,9 ± 2,1 na 4,5 ± 1,9).

Také depresivní složka v rámci hodnocení Hospital Anxiety and Depression Scale byla nižší u skupiny léčené kombinací tramadol/paracetamol (ze 7,2 ± 4,0 na 4,9 ± 3,1) ve srovnání se skupinou léčenou celekoxibem (ze 7,2 ± 3,8 na 6,9 ± 4,1).

Mediační analýza pomocí metody bootstrapping zjistila, že vliv kombinace tramadol/paracetamol na změny apatie nebyl zprostředkovaný úlevou od bolesti.

Závěr

Terapie bolesti kombinovanými léčivými přípravky s fixní kombinací tramadol/paracetamol může přinášet efektivnější úlevu při bolesti díky svému synergickému analgetickému účinku. Studie potvrdila účinnost fixní kombinace tramadol/paracetamol na chronické bolesti dolních zad, tato terapie byla zároveň nositelem profylaktického motivačního účinku na pacienty studované kohorty.

(lexi)

Zdroj: Tetsunaga T., Tetsunaga T., Tanaka M. et al. Effect of tramadol/acetaminophen on motivation in patients with chronic low back pain. Pain Res Manag 2016: 7458534, doi: 10.1155/2016/7458534.Štítky
Neurologie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se