Thiazidová diuretika v léčbě malých dětí s centrálním diabetem insipidem

29. 3. 2016

Retrospektivní analýza se zabývá pacienty nízkého věku léčenými thiazidy pro centrální diabetes insipidus (DI). Autoři poukazují na účinnost a bezpečnost terapie a absenci některých jinde uváděných nežádoucích účinků.

Úvod

Lékem první volby je u centrálního DI desmopresin-acetát (DDAVP). Je bezpečný a dobře snášený staršími dětmi i dospělými, ovšem především u novorozenců a kojenců, kteří jsou závislí na tekuté kojenecké stravě (a tekutiny tedy slouží jako nosič kalorického příjmu), s sebou léčba pomocí DI nese vážné riziko výkyvů natremie. Thiazidy se používají především pro léčbu nefrogenního DI. Jak přesně je navozen paradoxně antidiuretický účinek thiazidů u DI, není ještě zcela objasněno. Snížení distální reabsorpce sodíku vede k poklesu extracelulárního objemu a tím ke zvýšené reabsorpci sodíku a vody z proximálního tubulu. Důsledkem toho je snížení přísunu vody a sodíku do distálního tubulu a sběrného kanálku a tím snížení výdeje moči.

Sledovaná skupina pacientů

Ve studii publikované v Journal of Pediatrics byla z elektronických zdravotních záznamů Mayo Clinic získána kohorta 15 novorozenců, kojenců a malých batolat, kteří byli pro centrální DI léčeni thiazidem. U 2 pacientů byla zjištěna tranzientní forma DI, léčba trvala < 1 týden, oba proto byli z analýz vyloučeni. Většina pacientů dostávala hypoosmolární nebo ředěnou kojeneckou mléčnou výživu, ostatním byla ponechána jejich předchozí strava. Úvodní dávky činily 1−2 mg/kg/den hydrochlorothiazidu a 5−10 mg/kg/den chlorothiazidu, dle volby lékaře a po diskusi s rodinou. Dávka byla upravována podle klinického obrazu, natremie a hmotnosti.

Pět pacientů bylo v době publikace studie stále léčeno thiazidem. U 8 byla léčba ukončena, 5 z nich bylo převedeno na DDAVP pro absenci stálé odpovědi na terapii. U 2 byla léčba thiazidem ukončena pro vymizení DI. Jeden pacient s tumorem CNS zemřel během terapie, bez souvislosti s hypo-/hypernatremií.

Výsledky

Byla zjištěna statisticky nevýznamná tendence ke zlepšení z-skóre hmotnosti. Nevyskytla se hospitalizace pro hyponatremii, jednou se tak stalo pro hypernatremii. U 7 ze 13 pacientů byla opakovaně kontrolována kalcemie. U 3 byla zjištěna normální, u 2 tranzientní a u 2 perzistující hyperkalcemie, která ustoupila po snížení dávky, resp. ukončení léčby. U 3 pacientů byla pozorována přechodná hypokalemie za hospitalizace z jiných příčin, při rutinních vyšetřeních zjištěna nebyla. Pouze 2 pacienti měli izolovanou náhodnou glykemii > 5,6 mmol/l, s normálními hodnotami při dalších měřeních. 

Závěr

Terapie centrálního DI u malých dětí se dle citované studie zdá být bezpečná a efektivní. Pacienti nevykazovali známky špatného růstu ani závažných metabolických odchylek.

(thom)

Zdroj: Al Nofal A., Lteif A. Thiazide diuretics in the management of young children with central diabetes insipidus. J Pediatr 2015 Sep; 167 (3): 658−661; doi: 10.1016/j.jpeds.2015.06.002.Štítky
Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se