Furosemid zvyšuje riziko vzniku hyperparatyreózy u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

18. 10. 2016

Brazilští autoři, kteří zkoumali vliv diuretik na funkci příštítných tělísek, zjistili, že užívání furosemidu u nemocných s pokročilým onemocněním ledvin může vést k rozvoji sekundární hyperparatyreózy (HPT2). Riziko HPT2 bylo v jejich nové studii u těchto pacientů větší než při léčbě hydrochlorthiazidem a nezáviselo na vylučování kalcia močí.

Úvod

Diuretika se běžně užívají v léčbě hypertenze a otoků nemocných s chronickým onemocněním ledvin (CKD). Upřednostňována jsou kličková diuretika před thiazidovými. Autoři této práce se pokusili zhodnotit vliv furosemidu a hydrochlorthiazidu na hladinu parathormonu (PTH) v krvi a na to, zda je tento případný účinek ovlivněn působením jednotlivých látek na vylučování kalcia močí. 

Metodika studie

Do observační retrospektivní studie byli zařazeni nedialyzovaní pacienti s CKD (stadium 2−5), u nichž autoři hodnotili odhad glomerulární filtrace (eGFR), biochemické parametry a 24hodinovou kalciurii. Hyperparatyreóza byla definována sérovou hladinou parathormonu (PTH) > 65 pg/ml.

Výsledky

Z celkového počtu 275 nemocných užívalo hydrochlorothiazid 108 (29 %) a furosemid 167 (61 %). Pacienti léčení hydrochlorothiazidem byli mladší, většinou ženského pohlaví a měli vyšší eGFR. Hodnota kalcémie byla u obou skupin srovnatelná, ale hladina PTH byla vyšší u skupiny s furosemidem. Medián 24hodinové kalciurie v celkové populaci činil 41 mg a byl nižší ve skupině s furosemidem (37 mg) než ve skupině s hydrochlorothiazidem (47 mg).

Logistická regrese po adjustaci pro eGFR prokázala, že vyšší hodnoty kalciurie nebyly spojeny se zvýšeným rizikem rozvoje HPT2. A naopak užívání furosemidu se ukázalo jako silný prediktor rozvoje HPT2.

Závěr

Z provedené studie vyplývá, že furosemid na rozdíl od hydrochlorothiazidu zvyšuje riziko HPT2 u pacientů s CKD, i když nepotencuje exkreci vápníku močí. Použití kličkových diuretik u pacientů s CKD by proto mělo být vzhledem k potenciálnímu negativnímu dopadu na kostní metabolismus přehodnoceno.

(raj)

Zdroj: Vasco R. F., Moyses R. M., Zatz R., Elias R. M. Furosemide increases the risk of hyperparathyroidism in chronic kidney disease. Am J Nephrol 2016; 43 (6): 421−430, doi: 10.1159/000446449.Štítky
Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se