Jak častý je deficit alfa-1-antitrypsinu?

17. 12. 2020

Jaká je prevalence deficitu alfa-1-antitrypsinu (AATD)? Které komorbidity se s ním pojí? Jsou náklady na zdravotní péči o tyto pacienty vyšší ve srovnání s pacienty s nesouvisejícími obstrukčními onemocněními plic? Povědomí o AATD je malé a údaje o jeho prevalenci pouze orientační. Autoři studie publikované v European Respiratory Journal si proto dali za cíl zmapovat toto onemocnění v populaci 4 milionů německých pojištěnců.

Úvod

Deficit alfa-1-antitrypsinu je geneticky podmíněná choroba s velkou variabilitou klinických projevů včetně plicního postižení, cirhózy jater, vaskulitidy asociované s c-ANCA (antineutrofilními cytoplazmatickými protilátkami) nebo panikulitidy. U jedinců s plicním postižením je majoritně zastoupený emfyzematický fenotyp. Pro nedostatek epidemiologických dat je bohužel přesná prevalence tohoto onemocnění ve většině evropských zemích neznámá.

Hodnocená populace 

Pacienti s AATD byli definování opakovaným přiřazením diagnózy E88.0 ze systému Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize (MKN-10). Byli srovnání v poměru 1 : 10 s pacienty s non-AATD chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), v poměru 1 : 5 s pacienty s non-AATD plicním emfyzémem a v poměru 1 : 10 s pacienty s non-AATD astmatem. Jednotlivé osoby byly spárovány na základě věku a pohlaví. Vyřazeni byli jedinci mladší 30 let.

Výsledky

Z celkového počtu 4 milionů pojištěnců bylo identifikováno 673 pacientů s AATD (590 ve věku ≥ 30 let). To odpovídá prevalenci 23,73 na 100 000 ve všech věkových skupinách a 29,36 na 100 000 u osob ve věku ≥ 30 let.

Co se týká výskytu komorbidit, u pacientů s AATD byla ve srovnání s pacienty s non-AATD astmatem nebo non-AATD plicním emfyzémem vyšší prevalence arteriální hypertenze, chronického onemocnění ledvin a diabetu. Ve srovnání s pacienty s non-AATD CHOPN potřebovali nemocní s AATD signifikantně více konzultací a hospitalizací. Také pobyty na nemocničním lůžku u nich byly v průměru delší.

Závěr

Data z této populační studie stanovila prevalenci deficitu AATD v německé populaci. Potvrdila také předpoklad vyššího výskytu komorbidit u nemocných s AATD. Dalším zajímavým výstupem byla informace, že pacienti s tímto onemocněním ve srovnání s nemocnými s jinými obstrukčními plicními chorobami více využívají zdravotní péči.

(dos)

Zdroj: Greulich T., Nell C., Hohmann D. et al. The prevalence of diagnosed α1-antitrypsin deficiency and its comorbidities: results from a large population-based database. Eur Respir J 2017; 49 (1), pii: 1600154, doi: 10.1183/13993003.00154-2016.Štítky
Pneumologie a ftizeologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se