Dlouhodobé výsledky léčby deficience alfa-1-antitrypsinu – program RAPID

17. 12. 2020

RAPID/RAPID Extension je dosud největší klinický program, který potvrdil přínos inhibitoru alfa-1-antitrypsinu v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) spojené s jeho deficiencí.

AATD

Deficience α1-antitrypsinu (AATD) je vrozené onemocnění dané mutací genu SERPINA1 kódujícího α1-antitypsin neboli inhibitor α1-proteinázy (A1-PI). A1-PI inhibuje elastázu, jeden z proteolytických enzymů vyplavovaných zánětem aktivovanými neutrofily. V případě jeho deficience dochází k narušení rovnováhy mezi aktivitou elastázy a anti-elastázy, což vede k progresivní ireverzibilní destrukci plicní tkáně. Výsledkem je rozvoj CHOPN a emfyzému.

AATD je poddiagnostikované onemocnění. Pacienti jsou často diagnostikováni pozdě nebo chybně.

A1-PI

Jedinou dostupnou léčbou AATD je podávání A1-PI. Prokázat její přínos je však obtížné, protože jde o vzácné onemocnění a k doložení účinnosti léčby na základě zvýšení jednosekundové vitální kapacity plic (FEV1) nebo poklesu mortality jsou potřeba velké skupiny pacientů a dlouhá doba sledování. Další překážkou je zařazení dostatečného počtu probandů do placebové skupiny.

Program RAPID

Zatím největším dokončeným hodnocením účinnosti augmentační léčby A1-PI u pacientů s AATD je klinický program RAPID, respektive RAPID Extension. Ten zahrnoval 2letou randomizovanou placebem kontrolovanou studii RAPID RCT a její 2leté otevřené prodloužení RAPID-OLE, které využívaly k hodnocení účinnosti kvantitativní CT hrudníku. Primárním sledovaným parametrem byla roční rychlost poklesu denzity plicní tkáně (PD15 − percentile density).

Zpomalení progrese emfyzému

Roční rychlost poklesu denzity plicní tkáně (celých plic při plném nádechu) byla u 180 hodnocených pacientů významně nižší při léčbě A1-PI než při podávání placeba (−1,45 g/l/rok vs. −2,19 g/l/rok; p = 0,017), což odpovídá 34% zpomalení progrese emfyzému ve skupině s A1-PI.

Tento přínos byl potvrzen v prodloužení RAPID-OLE, ve kterém dostávali všichni pacienti A1-PI. Zpomalení rychlosti progrese emfyzému bylo v prodloužení studie srovnatelné u pacientů s dřívějším i s pozdějším zahájením léčby. Ztrátu plicní tkáně, ke které došlo během základní studie při podávání placeba, už se ovšem nepodařilo nahradit.

Oddálení respirační krize

Post hoc analýza dat z celých 4 let průběhu studií RAPID zkoumala také čas do respirační krize (definované jako úmrtí, transplantace plic nebo paralyzující stav respirace), ke které docházelo při průměrné hodnotě denzity plicní tkáně 20,5 g/l. Ze zpomalení progrese emfyzému při léčbě A1-PI bylo možné určit počet získaných let života do respirační krize – ten dosáhl 5,6 roku.

Závěr

Výsledky klinického programu RAPID ukazují, že časné zahájení léčby pomocí A1-PI u pacientů s emfyzémem v důsledku AATD zpomaluje progresi onemocnění, tato terapie má chorobu modifikující účinky a může prodloužit dobu do terminálního selhání respirační funkce.

(zza)

Zdroj: Rahaghi F. F., Miravitlles M. Long-term clinical outcomes following treatment with alpha 1-proteinase inhibitor for COPD associated with alpha-1 antitrypsin deficiency: a look at the evidence. Respir Res 2017; 18 (1): 105, doi: 10.1186/s12931-017-0574-1.Štítky
Pneumologie a ftizeologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se