Deficit alfa-1-antitrypsinu a jeho asociace s atopií u astmatiků

14. 5. 2021

V literatuře se objevují zmínky o koincidenci astmatu a deficitu alfa-1-antitrypsinu, který je podmíněn mutací genu SERPINA1. Cílem níže prezentované studie bylo zjistit, zda se klinické příznaky astmatu liší u pacientů s touto mutací a bez ní.

Klinické projevy deficitu AAT

Deficit inhibitoru serinových proteáz alfa-1-antitrypsinu (AAT) je způsoben mutací genu SERPINA1 na dlouhém raménku 14. chromosomu. V naší populaci se nejčastěji vyskytují alely M (normální), S (střední hladina AAT v séru) a Z (těžký deficit).

AAT inhibuje zánět dýchacích cest, který vzniká působením neutrofilní elastázy. Jeho deficit by tak mohl predisponovat k rozvoji hyperreaktivity dýchacích cest. Přestože je etiopatogeneze astmatu a deficitu AAT odlišná, mohou být prvotní příznaky obdobné a pacient je tak často léčen pro astma.

Metodika a průběh studie

Na základě stanovení sérové koncentrace AAT bylo do studie probíhající v italské univerzitní nemocnici v Parmě od září roku 2018 do prosince roku 2019 zařazeno celkem 58 dospělých (53 % žen, průměrný věk 56,7 roku) léčených ambulantně pro mírné až středně těžké astma. Pacienti léčící se s dalším plicním onemocněním nebyli do studie zařazeni. Všichni podstoupili mutační analýzu genu SERPINA1 se stanovením genotypu. Předpokladem pro její provedení byla sérová koncentrace AAT ≤ 113 mg/dl nebo > 133 mg/dl + klinické příznaky a/nebo rodinná anamnéza související s deficitem AAT. Následně byla sledovaná populace rozdělena do 2 skupin dle zjištěného genotypu: 36 pacientů bez deficitu AAT (genotyp MM) a 22 s deficitem AAT.

Ke zhodnocení symptomů a kontroly astmatu byl využit test kontroly astmatu. Všichni pacienti byli dále dotazováni na kuřáckou anamnézu. Atopie byla stanovena pomocí kožních prick testů s běžnými inhalačními alergeny, alergických projevů (rinokonjunktivitidy) a koncentrace celkového IgE v séru. Specifické IgE byly stanoveny u pacientů užívajících chronicky antihistaminika. V rámci vyšetření krevního obrazu a diferenciálu byl dále stanoven počet eozinofilů. Následně bylo provedeno spirometrické vyšetření plicních funkcí se stanovením FEV1 (usilovně vydechnutý objem za 1 sekundu), FVC (usilovná vitální kapacita) a FEV1/FVC, bronchoprovokační test s metacholinem k určení bronchiální hyperreaktivity a vyšetření množství oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu (FENO).

Výsledky

13 z 58 pacientů (22 %) bylo bývalých kuřáků. Průměrná sérová koncentrace AAT činila 108,5 mg/dl, přičemž celkem u 16 pacientů (73 %) byla detekována koncentrace v rozmezí 50−100 mg/dl. Těžký deficit AAT (< 50 mg/dl) tedy neměl žádný z pacientů.

Závažnost astmatu se u pacientů s deficitem AAT a bez něj významně nelišila. Funkční vyšetření plic prokázalo mírnou obstrukci s FEV1 od 57 do 134 %. U 22 pacientů s deficitem AAT byla frekvence genotypů následující: 11 pacientů s genotypem PI*MS, 9 pacientů s PI*MZ, 1 pacient s PI*MMMalton a 1 pacient s PI*SS. Ani mezi pacienty s genotypem PI*MS a PI*MZ nebyly patrné klinické rozdíly, tím jediným byla průměrná sérová koncentrace AAT.

Jediným rozdílem mezi skupinami byla přítomnost atopie (pozitivní prick test a/nebo koncentrace specifického IgE v rozmezí 3,50–17,49 kU/l pro alespoň jeden alergen), kterou vykazovalo celkem 43 pacientů (74 %). Vyšší byla u pacientů s deficitem AATD (90,9 vs. 63,9 %; p = 0,031). Tito měli i vyšší výskyt alergických projevů (77,3 vs. 47,2 %; p = 0,030), přičemž většina jich vykazovala kožní přecitlivělost spíše na běžné inhalační sezónní než celoroční alergeny (70 vs. 30 %).

Závěr

U astmatiků s deficitem AAT byl pozorován významně vyšší výskyt atopie a alergických projevů než u pacientů bez mutace genu SERPINA1. V souvislosti se screeningem deficitu AAT by tak měli specialisté projevům astmatu věnovat větší pozornost.

Studie je však limitována absencí kontrolní skupiny pacientů s atopií bez diagnózy astmatu. K ověření daných výsledků bude jistě v budoucnu nutné provést multicentrickou studii s větším počtem subjektů.

(mafi)

Zdroj: Aiello M., Frizzelli A., Pisi R. et al. Alpha-1 antitrypsin deficiency is significantly associated with atopy in asthmatic patients. J Asthma 2020 Oct 19: 1–8, doi: 10.1080/02770903.2020.1827421 [Epub ahead of print].Štítky
Pneumologie a ftizeologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se