Nová biologická léčba Crohnovy nemoci pomocí ustekinumabu

2. 5. 2017

Crohnova nemoc (CD) se projevuje chronickým nespecifickým zánětem střevní stěny. Jedná se o onemocnění, jehož rozhodující složkou je zřejmě porucha v systému získané imunity. V rámci Evropské unie bylo nedávno schváleno nové biologikum pro léčbu CD, plně humánní monoklonální protilátka ustekinumab (UST).

Inzerce

Mechanismus účinku UST

Chronický střevní zánět, který je podstatou CD, je vyvoláván nerovnováhou v systému T lymfocytů. U aktivní CD byla pozorována nadměrná proliferace a zvýšená činnost TH1 lymfocytů, příčina tohoto jevu nebyla dosud objasněna. Stimulace TH1 lymfocytů vede k produkci zánětlivých cytokinů. Pomocí experimentů na myších se zjistilo, že zablokováním aktivity interleukinů IL-12 a IL-23 dochází ke snížení indukovaného střevního zánětu.

Zánětlivé cytokiny IL-12 a IL-23 se skládají ze dvou kovalentně vázaných podjednotek, podjednotka p40 se vyskytuje v obou molekulách. UST je monoklonální lidská IgG1 protilátka, která se váže na podjednotku p40, čímž znemožní interakci IL-12 a IL-23 s příslušnými receptory na povrchu lymfocytů. Signální dráha IL-12/IL-23 se tím přeruší, aktivita TH1 a TH17 lymfocytů se významně sníží a blokuje se tvorba prozánětlivých cytokinů. Účinnost a bezpečnost UST v léčbě CD byla hodnocena v rámci multicentrických klinických studií UNITI.

Studie UNITI

Celkem bylo do studií zařazeno 1 369 pacientů s CD se střední až vysokou aktivitou, kteří nedosáhli léčebné odpovědi nebo netolerovali léčbu protilátkami proti tumor nekrotizujícímu faktoru (UNITI-1), případně konvenční léčbu glukokortikoidy a/nebo imunosupresivy (UNITI-2). 397 pacientů, kteří dosáhli léčebné odpovědi po zahajovací léčbě jednou intravenózně podanou dávkou UST (130 mg či 6 mg/kg tělesné hmotnosti), postoupilo do studie udržovací léčby (IM-UNITI). Ta spočívala v podávání 90 mg UST podkožně každých 8 nebo 12 týdnů, hodnotilo se udržení remise v týdnu 44. Všechny studie srovnávaly UST vs. placebo.

Poměr pacientů, kteří dosáhli odpovědi na léčbu v zahajovací fázi, byl v ustekinumabových ramenech signifikantně vyšší než u skupiny na placebu (34,3 % a 51,7 % pacientů na nižší dávce UST; 33,7 % a 55,5 % pacientů na vyšší dávce UST; 21,5 % a 28,7 % pacientů na placebu v UNITI-1 a 2). Úspěšnost subkutánní udržovací léčby ustekinumabem byla taktéž vyšší než při podání placeba (53,1 % pacientů při podání UST každých 8 týdnů; 48,8 % pacientů při podání UST každých 12 týdnů; 35,9 % pacientů na placebu).

Přínos UNITI pro klinickou praxi

Studie potvrdily poznatky získané z malých klinických studií fáze II, a sice že intravenózní podání UST je v zahajovací fázi léčby účinnější než subkutánní podání a že účinné dávkování v léčbě CD je několikanásobně vyšší než v jiných indikacích. Klinické účinky léčby obvykle nastupují rychle, k ústupu příznaků onemocnění dochází již ve 3. týdnu léčby. Cca 25 % pacientů vykazovalo zpomalený nástup účinku léčby, avšak polovina z pacientů, kteří v týdnu 8 nevykazovali žádné významné klinické zlepšení, i přesto dosáhla ve 44. týdnu udržovací léčby remise onemocnění. Imunogenicita UST je nízká, neutralizační protilátky byly ve studiích detekovány u 2,3–3,9 % pacientů. Nebyly pozorovány žádné imunitně zprostředkované nežádoucí účinky.

(este)

Zdroj: Lukáš M. Ustekinumab – nové biologikum v terapii Crohnovy nemoci. Gastroent Hepatol 2017; 71 (1): 36–39, doi: 10.14735/amgh201736.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se