Spotřeba kličkových diuretik je nižší po nasazení sakubitrilu/valsartanu

9. 4. 2019

Příznivý vliv sakubitrilu/valsartanu na kardiovaskulární mortalitu i na počet hospitalizací pro srdeční selhání byl zjištěn rozsáhlou prospektivní studií PARADIGM-HF publikovanou v roce 2014. Jedna analýza dat z této studie byla věnována také vlivu nasazení sakubitrilu/valsartanu na spotřebu kličkových diuretik. Ta – ač jsou pro pacienty se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí často nezbytná – mohou vést k neurohumorální aktivaci, minerálové dysbalanci a poklesu renálních funkcí a užívání vyšších dávek bylo spojeno s horší prognózou pacientů.

Postavení sakubitrilu/valsartanu v léčebném schématu

Sakubitril/valsartan, kombinovaný preparát tvořený inhibitorem neprilysinu a blokátorem AT(sartanem), již má své pevné místo v algoritmech léčby chronického srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí (HFrEF). Nahrazujeme jím samotný inhibitor ACE nebo sartan tehdy, když pacient zůstává symptomatický i přes užívání cílové dávky základních léků a antagonisty aldosteronu.

Metodika studie

Celkem 8399 pacientů se se srdečním selháním se symptomy II.–IV. stupně dle klasifikace NYHA (New York Heart Association) a se sníženou ejekční frakcí levé komory (LVEF) bylo randomizováno k užívání buď sakubitrilu/valsartanu v dávce 200 mg 2× denně, nebo 10 mg enalaprilu 2× denně. Užívaná dávka kličkových diuretik byla zjištěna při vstupu do studie a dále po 6, 12 a 24 měsících léčby. U pacientů užívajících méně běžná kličková diuretika byla jejich dávka přepočítána na ekvivalentní dávku furosemidu pomocí multiplikačních koeficientů (2× pro torsemid a 40× pro bumetanid). Následně byl v obou skupinách stanoven podíl pacientů, u nichž došlo v uvedených časových úsecích k redukci nebo naopak k navýšení užívané dávky kličkových diuretik.

Výsledky

Při vstupu do studie užívalo diuretika 80,8 % účastníků, informaci o užívané dávce kličkového diuretika bylo možno dohledat u 5487 z nich. Střední vstupní dávka ekvivalentní furosemidu činila 48,2 mg ve skupině randomizované k užívání sakubitrilu/valsartanu a 49,6 mg ve skupině užívající enalapril (p = 0,25).

Pacienti léčení sakubitrilem/valsartanem užívanou dávku snížili významně častěji a naopak zvýšili méně často než ti, kteří byli léčeni enalaprilem, a to po 6, 12 i 24 měsících sledování. Ve výsledku byla dávka kličkových diuretik užívaná pacienty léčenými sakubitrilem/valsartanem oproti dávce užívané pacienty léčenými enalaprilem nižší o 2 % (p = 0,02) po 6 měsících, o 4,1 % (p < 0,001) po 12 měsících a o 6,1 % (p < 0,001) po 24 měsících sledování.

Závěr

Léčba sakubitrilem/valsartanem byla spojena s častějším snížením dávky a naopak méně častým zvýšením dávky kličkových diuretik než léčba enalaprilem. Tento výsledek naznačuje, že sakubitril/valsartan by mohl u pacientů se srdečním selháním se sníženou LVEF vést k nižší spotřebě kličkových diuretik v porovnání s enalaprilem.

(luko)

Zdroj: Vardeny O., Claggett B., Kachadourian J. et al. Reduced loop diuretic use in patients taking sacubitril/valsartan compared with enalapril: the PARADIGM-HF trial. Eur J Heart Fail 2019 Mar; 21 (3): 337–341, doi: 10.1002/ejhf.1402.Štítky
Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se