Rozšířená hemodialýza a její vliv na snížení míry hospitalizací a užívání medikace

30. 11. 2021

Pacientů s konečným stadiem onemocnění ledvin přibývá. Nové postupy a technologický pokrok v posledních dekádách přispívají ke zkvalitnění hemodialyzační léčby. Vede využití tzv. rozšířené hemodialýzy k lepším výsledkům?

Úvod

Dlouhodobé výsledky chronicky hemodialyzovaných pacientů se v posledních letech velice zlepšily – došlo ke snížení mortality, morbidity a také ke zvýšení míry 5letého přežití. Přesto jsou pacienti s konečným stadiem onemocnění ledvin (ESRD) významnou zátěží pro zdravotnické systémy po celém světě. Přispívají k tomu komplikace plynoucí z retence velkých uremických toxinů (> 25 kDa), nyní označovaných jako velké střední molekuly. Odstranění těchto látek z těla je obtížné, a technologický pokrok má proto za cíl tento stav zlepšit. 

Právě rozšířená hemodialýza (HDx − expanded hemodialysis) dokáže odstranit z oběhu velké střední molekuly při zachování retence albuminu. Její využití by mohlo potenciálně redukovat počet nežádoucích příhod a z toho plynoucí nutnost další lékařské péče.

Cílem citované práce bylo identifikovat potenciální přínos HDx u kohorty chronických hemodialyzovaných pacientů, kteří přešli z vysokoprůtokové hemodialýzy (HF-HD − high-flux hemodialysis) na HDx.

Metodika a průběh studie

Tato multicentrická observační kohortová studie zařadila dospělé pacienty s doloženým ESRD na chronické hemodialýze. Do studie byla zapojena 3 nefrologická centra.

Pacienti museli být po dobu minimálně 1 roku na HF-HD a následně převedeni na HDx, která probíhala rovněž nejméně 1 rok. Během těchto 2 let byly sledovány a následně analyzovány jejich laboratorní parametry, hospitalizace, medikace a nežádoucí příhody.

Výsledky

Do studie bylo zařazeno 81 pacientů průměrného věku 61,1 roku.

Počet hospitalizací na pacienta a rok během 12 měsíců po přechodu na HDx klesl z 0,77 (n = 61; 95% CI 0,60–0,98) na 0,71 (n = 57; 95% CI 0,55–0,92; p = 0,6987). Statisticky významně se snížil počet dnů hospitalizace na pacienta za rok z 5,94 na 4,41 dne po převedení na HDx (p = 0,0001). 

Po přechodu na HDx se také významně snížily dávky látek stimulujících erytropoezu (p = 0,0361) a intravenózně podávaného železa (p = 0,0003). Po přechodu na HDx bylo rovněž pozorováno snížení nežádoucích příhod souvisejících s hemodialýzou, zejména nebyly zjištěny žádné nežádoucí příhody týkající se dialyzační membrány.

Závěr

V této kohortové studii chronicky hemodialyzovaných pacientů byl přechod na rozšířenou hemodialýzu asociován s nižším počtem dnů hospitalizace na pacienta a rok a menší potřebou podávání látek stimulujících erytropoezu a i.v. železa.

(ces)

Zdroje:
1. Sanabria R. M., Hutchison C. A., Vesga J. I. et al. Expanded hemodialysis and its effects on hospitalizations and medication usage: a cohort study. Nephron 2021; 145: 179–187, doi: 10.1159/000513328.
2. Wolley M. J., Hutchison C. A. Large uremic toxins: an unsolved problem in end-stage kidney disease. Nephrol Dial Transplant 2018; 33 (suppl. 3): iii6–iii11.
3. HDx terapie s dialyzátorem THERANOVA pro renální péči. Baxter, 2021. Dostupné na: www.baxter.cz/cs/odbornici-ve-zdravotnictvi/renalni-pece/hdx-terapie-s-dialyzatorem-theranova-pro-renalni-peciŠtítky
Dětská nefrologie Nefrologie
Partner sekce
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se