Jak vnímají hemodialyzovaní pacienti koronavirovou pandemii? Výsledky dotazníkového šetření

26. 1. 2021

Pacienti na hemodialýze jsou kvůli opakovaným návštěvám zdravotnického zařízení ve vyšším riziku infekce koronavirem SARS-CoV-2. Často jde navíc o starší a komorbidní pacienty pobývající v domech s pečovatelskou službou. Tím, jak tito nemocní během první vlny pandemie vnímali protiepidemická opatření a jak tato výjimečná situace ovlivnila jejich psychiku, se zabýval níže prezentovaný výzkum.

Dotazovaná populace

Do výzkumu, který proběhl během druhého dubnového týdne roku 2020 (4 týdny od vyhlášení celostátního lockdownu) na 3 hemodialyzačních odděleních v rakouské spolkové zemi Vorarlbersko, bylo zařazeno celkem 148 pacientů (66,9 % mužů; průměrný věk 68,3 roku). Dotyční vyplnili dotazník o 22 otázkách zaměřených na vnímání pandemie COVID-19 a protiepidemických opatření a jejich vlivu na psychiku pacientů. Toho času byli na hemodialýze průměrně 28,5 měsíce. 66,7 % z nich žilo s rodinou, 23,6 % v samostatné domácnosti a 5,6 % v domě s pečovatelskou službou. Dle věku byli dotazovaní rozděleni do 3 skupin: < 65 let, 65–77 let a > 77 let.

Výsledná zjištění

Většina pacientů (83,1 %) měla z pandemie COVID-19 obavy, velmi znepokojeno se však cítilo pouze 18,2 %. Hlavní obavou byla u 64,2 % pacientů virová nákaza, u 30,7 % finanční dopady, 14,6 % se potom obávalo zejména sociální izolace a osamělosti. Negativní dopad na psychiku udávalo 28,4 % pacientů (27 % mužů vs. 41,3 % žen; p = 0,04). Jejich každodenní život ovlivnil zejména zákaz návštěv (58,6 % pacientů) a domácí karanténa (35,9 %). Pouze 28,6 % pacientů udávalo, že protiepidemická opatření nemají na jejich každodenní život žádný vliv.

Protiepidemická opatření na hemodialyzačních odděleních klasifikovala drtivá většina pacientů (97,3 %) jako přiměřená. Pouze minimum je hodnotilo jako nedostatečná nebo naopak přehnaná. Během návštěvy hemodialyzačního oddělení se z hlediska rizika onemocnění COVID-19 cítilo bezpečně 78,2 % pacientů. Opatření zahrnující individuální dopravu na hemodialýzu, měření tělesné teploty, dezinfekci rukou, ochranu úst a nosu a dodržování rozestupů hodnotila většina pacientů jako adekvátní. Žádný z dotazovaných hemodialyzovaných pacientů nebyl v čase výzkumu pozitivně testován na COVID-19. Pouze malá část dotazovaných navrhovala v rámci větší bezpečnosti používání vhodnějších ochranných pomůcek, větší rozestupy nebo častější testování na COVID-19.

Pacienti byli dále tázáni, zda se cítí být z hlediska infekce rizikovou skupinou. Za tu se považovala polovina z nich (51 %), a to zejména ve věkové skupině 65–77 let. 23 % udávalo, že se necítí být ve zvýšeném riziku, a 25,6 % z nich pak na tuto věc nemělo jasný názor.

Téměř všichni pacienti (99,3 %) udávali, že se jim navzdory pandemii COVID-19 dostalo adekvátní lékařské péče. Více než desetina (12,3 %) také vnímala pobyt ve zdravotnickém zařízení pozitivně coby vítanou změnu každodenního stereotypu a sociální izolace.

Diskuse a závěr

Dopad koronavirové pandemie na psychiku hemodialyzovaných pacientů se zdá být spíše mírný. Většina z nich sice byla z epidemie znepokojená a protiepidemickými opatřeními omezená, výrazné znepokojení a negativní vliv na každodenní život však pociťovala pouze menšina. Obavy z finančních dopadů nemusely být převažující právě proto, že většina pacientů již byla v důchodovém věku. Dvě třetiny pacientů žily s rodinou, tudíž ani obavy z osamělosti a sociální izolace nebyly tak významné.

Studie může být limitovaná faktem, že spolková země Vorarlbersko byla pandemií COVID-19 zasažena spíše mírně. Navíc chybí informace o psychickém stavu pacientů před pandemií.

(mafi)

Zdroj: Davidovic T., Sprenger-Mähr H., Abbassi-Nik A. et al. How hemodialysis patients perceive the SARS-CoV-2 health crisis: lessons from Austria. Kidney360 2020; 1 (10): 1077–1082, doi: 10.34067/KID.0003582020.Štítky
Dětská nefrologie Nefrologie
Partner sekce
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se