Role resveratrolu v udržování homeostázy stopových prvků

23. 9. 2019

Cílem nově publikované studie bylo vyhodnotit protektivní roli resveratrolu při homeostatické dysbalanci stopových prvků u geriatrických potkanů při oxidativním stresu vyvolaném hliníkem.

Význam stopových prvků

Geriatričtí jedinci jsou nejvíce ohroženi dysbalancí stopových prvků, která je způsobena sníženou kapacitou jejich organismu vstřebávat minerály v přímé korelaci s patofyziologickými a environmentálními faktory. 

Stopové prvky jako měď (Cu), zinek (Zn), železo (Fe), mangan (Mn), hořčík (Mg) a selen (Se) mají schopnost redukovat oxidativní poškození nebo posílit opravu poškození tím, že fungují jako kofaktory antioxidativních enzymů, jako jsou superoxiddismutáza (Cu, Zn, Mn), kataláza (Cu, Fe) a glutathionperoxidáza (Se). Tyto enzymy jsou klíčové v ochraně proti oxidaci nukleových kyselin, lipidů a proteinů u chronických onemocnění a během stárnutí. 

Hliník (Al) je všudypřítomný stopový prvek, který má naopak schopnost vyvolat oxidativní poškození.

Vlastnosti resveratrolu

Resveratrol je fytoalexin izolovaný z hroznů, ořechů a borovice, který má protizánětlivé, antimutagenní a antioxidativní vlastnosti. Většina rostlinných polyfenolů včetně resveratrolu vykazuje schopnost interagovat s oxidativním stresem a stopovými prvky. 

Metodika studie

Do studie bylo použito 40 geriatrických potkanů (stáří 18–20 měsíců) náhodně rozdělených do 4 experimentálních skupin (viz tab.). Administrace přípravků probíhala 4 týdny, na konci studie byly odebrány požadované vzorky.

Tab.  Rozdělení potkanů dle administrace přípravků

Skupina

Podávané přípravky

E1 

1 ml fyziologického roztoku a 1000 ppB síranu hlinitého v pitné vodě ad libitum

E2

20 mg/kg-1 resveratrolu i. p. a 1000 ppB síranu hlinitého v pitné vodě ad libitum

E3 

20 mg/kg-1 resveratrolu i. p. 

kontrolní

1 ml fyziologického roztoku, intraperitoneální administrace (i. p.)

Výsledky

Byl pozorován signifikantní pokles (p < 0,05) celkového proteinu, albuminu, katalázy a signifikantní nárůst (p < 0,05) glutathionreduktázy, glutathionperoxidázy a superoxiddismutázy ve skupině E1 v porovnání s kontrolní skupinou a skupinami E2 a E3. Dále byl pozorován signifikantní (p < 0,05) pokles Cu, Zn, Fe a Mg, nesignifikantní nárůst Se a Mn v krvi a signifikantní (p < 0,01) nárůst Cu, Zn, Mg, Se v ledvinách a játrech a Fe ve slezině geriatrických potkanů ze skupiny E1 v porovnání s kontrolní skupinou.

Závěr

Výsledky naznačují, že resveratrol může zabránit homeostatické dysbalanci stopových prvků u geriatrických potkanů v podmínkách oxidativního stresu vyvolaného hliníkem.

(eko)

Zdroj: Muselin F., Gârban Z., Cristina R. T. et al. Homeostatic changes of some trace elements in geriatric rats in the condition of oxidative stress induced by aluminum and the beneficial role of resveratrol. J Trace Elem Med Biol 2019 Sep; 55: 136–142, doi: 10.1016/j.jtemb.2019.06.013.Štítky
Diabetologie Geriatrie a gerontologie Neurologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Diabetická neuropatie a její léčba
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Pacient s neuropatickou bolestí v ordinaci praktického lékaře
Autoři: doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D., MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se