Pacient s neuropatickou bolestí v ordinaci praktického lékaře

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno:
Datum publikace: 18. 11. 2018
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Podmínky splnění

Jak uplatnit kredity?

Úvod ke kurzu

Bolest je všeobecně vnímána jako závažný a kvalitu života zhoršující symptom, který vyžaduje zájem lékařů i ošetřovatelského personálu. Na straně druhé je ale i varovným signálem, který organismus chrání před závažným poškozením tělesných tkání. V klinické praxi je nutné akceptovat, že bolest je to, co sám pacient za bolest považuje, v místech, kam sám ukazuje.

Kurz se zaměřuje na charakteristiku neuropatické bolesti, její nejčastější syndromy, diagnostiku, klinické projevy a zejména pak možnosti její léčby.


Autor kurzu: 
doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.
Poliklinika IV Hradec Králové - Věkoše, K Sokolovně 309 Medailonek autora kurzu

Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D. je absolventem královehradecké lékařské fakulty a Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně, promoval v roce 1997.V roce 2006 úspěšně ukončil postgraduální studium v obou Vojenské vnitřní lékařství na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a byl mu udělen titul Ph.D. Na stejné fakultě pak v roce 2009 úspěšně obhájil svou habilitační práci v oboru Vojenské vnitřní lékařství a byl mu udělen titul Docent.

Má specializace v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé, vnitřní lékařství, klinická onkologie a paliativní medicína.

V současné době pracuje jako praktický lékař pro dospělé a paliatr pro Domácí hospicovou péči při Oblastní charitě v Hradci Králové.
Je členem ČLS JEP, Společnosti všeobecného lékařství, České onkologické společnosti a České společnosti pro paliativní medicínu.

Autor kurzu: 
MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.
Psychiatrická klinika, LF UK a FN Hradec Králové Medailonek autora kurzu

MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D. je absolventkou královehradecké lékařské fakulty, promovala v roce 1997.

Pracuje jako vedoucí lékařka ambulancí Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové a jako vysokoškolský pedagog na Katedře psychiatrie Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. V roce 2003 úspěšně ukončila postgraduální studium v oboru Psychiatrie na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové a byl jí udělen titul Ph.D.

Je členkou ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a České neuropsychiatrické společnosti.

Odborná garance: doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

Partner kurzu: Angelini
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se