Resveratrol tlumí neuropatickou bolest prostřednictvím ovlivnění cytokinů

12. 4. 2019

Protizánětlivé účinky resveratrolu byly a jsou široce studované, jeho příznivý efekt v léčbě neuropatické bolesti – refrakterního chronického syndromu, na kterém se podílí zánět – je však zatím prozkoumaný málo. Mechanismem působení resveratrolu na neuropatickou bolest u myší se zabývala studie publikovaná v časopisu International Immunopharmacology.

Úvod

Neuropatická bolest vzniká jako důsledek poranění nebo onemocnění periferního či centrálního nervového systému. Jak u lidí, tak na zvířecích modelech jsou u neuropatické bolesti běžně pozorovány alodynie (bolestivé vnímání nebolestivého podnětu) a hyperalgezie (zvýšení citlivosti k bolesti), jež jsou často refrakterní k podávání analgetik i k intervenčním terapeutickým metodám.

Příčinou zatím neuspokojivé léčby neuropatické bolesti jsou mnohočetné a komplexní mechanismy, které se podílejí na jejím vzniku. Neuropatická bolest je způsobená alterací signálních drah neuronů v gangliích v oblasti zadních kořenů míšních, v míše a mozku. V oblasti zadních míšních rohů přispívá k rozvoji a facilitaci neuropatické bolesti aktivace řady mechanismů, například produkce prozánětlivých cytokinů, aktivace receptoru NMDA a stimulace transkripčních faktorů, jakým je nukleární faktor kappa B (NF-κB).

Resveratrol

Resveratrol je přírodní polyfenol, který má protizánětlivé, antioxidační a antiapoptotické účinky. Několik nedávno publikovaných prací ukázalo jeho schopnost tlumit bolest. Byly navrženy různé hypotézy ohledně mechanismů analgetického účinku resveratrolu: inhibice aktivace spinálních gliových buněk a upregulace CX3CR1 u nádorové kostní bolesti, inhibice NO a TNF-α u diabetické neuropatické bolesti a prostřednictvím AMPK navozené utlumení signální dráhy ERK a mTOR v senzorických neuronech u akutní a chronické bolesti při řezném poranění. V případě neuropatické bolesti bylo experimentálně zjištěno, že resveratrol působí prostřednictvím aktivace sirtuinu 1 a předpokládá se i podíl protizánětlivého a antikatabolického účinku na mRNA a na hladiny IL-6, IL-8, MMP1, MMP3 a MMP13.

Cíl a metodika studie

Cílem studie bylo ověřit schopnost resveratrolu snižovat neuropatickou bolest u myší a objasnit mechanismy, jež se podílejí na jeho analgetickém účinku. Byl sledován účinek různých dávek resveratrolu (5, 10, 20, a 40 mg/kg/den intraperitoneálně po dobu 7 dnů) podávaných v různých časových oknech u myší s poškozením ischiadického nervu chronickou kompresí (CCI – chronic constriction injury) jakožto modelu neuropatické bolesti.

Výsledky

Premedikace resveratrolem po dobu 7 dnů před provedením ligatury n. ischiadicus neuropatickou bolest neovlivnila, zatímco při podání až po navození CCI došlo ke zmírnění bolesti. Přičemž úleva od bolesti byla výraznější, pokud byl resveratrol podán těsně po vrcholu symptomů bolesti, tedy 7. den po navození CCI, jak bylo prokázáno snížením termální hyperalgezie a mechanické alodynie. Účinek resveratrolu byl závislý na dávce.

Resveratrol snižoval expresi prozánětlivých cytokinů včetně TNF-α, IL-1β a IL-6 a současně podporoval expresi protizánětlivých cytokinů IL-10, což bylo potvrzeno i na buněčné kultuře mikroglie. U všech myší byla zjištěna inverzní korelace mezi neuropatickou bolestí a hladinou prozánětlivých cytokinů TNF-α, IL-1β a IL-6, ale ne mezi neuropatickou bolestí a hladinou protizánětlivého cytokinu IL-10.

Závěr

Příznivý účinek resveratrolu ve snižování neuropatické bolesti je důsledkem inhibice prozánětlivých cytokinů. Nejvhodnějším obdobím pro zahájení léčby je okamžik po vrcholu bolesti (v této studii 7. den po navození CCI). Výsledky ukazují, že resveratrol by mohl být využit v léčbě neuropatické bolesti.

(blu)

Zdroj: Tao L., Ding Q., Gao C., Sun X. Resveratrol attenuates neuropathic pain through balancing pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines release in mice. Int Immunopharmacol 2016; 34: 165–172, doi: 10.1016/j.intimp.2016.02.033.Štítky
Diabetologie Geriatrie a gerontologie Neurologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Diabetická neuropatie a její léčba
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Pacient s neuropatickou bolestí v ordinaci praktického lékaře
Autoři: doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D., MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se